Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande från Västerviks kommun och Slottsholmen: Överenskommelse om Varmbadhuset, flytande hotell och ny servicebyggnad klar

2018-11-30

Västerviks kommun och Björn Ulvaeus är överens om den fortsatta utvecklingen av Slottsholmen och överenskommelsen innehåller flera stora nyheter om det flytande hotellet, Varmbadhuset på Strömsholmen och den byggnad som kallas eventbyggnaden. Björn Ulvaeus kommer, ihop med sin dotter Anna, som ansvarar för verksamheten på Slottsholmen, att fortsätta utvecklingen och förverkligandet av visionen om Slottsholmen som västervikarnas vardagsrum samtidigt som det ska vara en destination för besökare från när och fjärran.

Slottsholmen, Västerviks kommun och kommunens bolag Tjustfastigheter AB har kommit överens om att möjliggöra de överenskomna satsningarna redan inför sommaren 2019, de är:

Ett flytande hotell ska byggas enligt det förlängda exploateringsavtalet som finns parterna emellan. Arbetet med det flytande hotellet är i full gång och förhoppningen är att det ska invigas till sommaren 2019.

- Det blir cirka 35 rum i två plan och på det undre kan man ha båten förtöjd framför uteplatsen. Hela taket blir täckt med solceller och en sjövärmeanläggning monteras i botten av pontonen, säger Björn Ulvaeus.

Varmbadhuset på Strömsholmen intill Slottsholmen kommer att återinvigas, med återgång till bad- och spaverksamhet. Slottsholmen kommer att hyra fastigheten av Tjustfastigheter AB med ett långt avtal och dessutom stå för nödvändiga investeringskostnader för att återställa husets funktion som badhus i klassisk Jugendstil.

- Badhuset ska restaureras och återigen bli den vackra byggnaden som den en gång har varit. En plats som Västervikare kan besöka och njuta av, fortsätter Björn Ulvaeus.

Slottsruinområdet och Slottsholmen Marina kommer att förses med en flytande service- och eventbyggnad, även den enligt det förlängda exploateringsavtalet. Det blir Slottsholmen som uppför byggnaden och Slottsholmens gästhamn kommer därmed att få ett flytande hamnkontor med en serviceanläggning i toppklass, inrymt i den flytande byggnaden.

- Att se visionen vi började skissa på redan 2015 växa fram och att det faktiskt till och med blir bättre än väntat känns nästan overkligt. Brygganläggningen runt Slottsholmen kommer fortsätta utvecklas och med det nya och unika servicehuset investerar vi vidare med ett modernt grepp anpassat för dagens och framtidens besökare. Jag är nu helt övertygad om att vi kommer att vara en av de bästa hamnarna i Sverige när vi satsar ytterligare på service och kvalitet, säger Andreas Nilsson, ägare och föreståndare på Nya Vatten som driver Gästhamnen i Västervik.
- Att få göra denna resa tillsammans med Björn och nu även Anna och Calle, där vi alla gör det vi är bäst på, är otroligt inspirerande och allt vi gör kommer skapa ringar på vattnet. Detta är bara början, avslutar Andreas Nilsson.

- Efter hårt arbete från samtliga inblandade tycker jag att vi har hittat lösningar på de viktiga frågor som återstod för att skapa rätt förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av Slottsholmen och Strömsholmen. Det här kommer att bli ett område som jag och - vågar jag lova - väldigt många västervikare kommer att vara stolta över när det blir klart. Slutresultatet kommer inte bara att ligga nära den gemensamma vision som vi har delat med Björn Ulvaeus under de senaste åtta åren, min bedömning är att resultatet kommer att överträffa förväntningarna, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Förenklad skiss över framtidens område kring Slottsholmen

Sidan senast granskad den 30 november 2018