Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Västervik Miljö & Energi AB: Statens VA-nämnd fastställer att särtaxa inte ska gälla för Hästhagssjön

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2015-12-30

Den 28 december fattade Statens VA-nämnd beslut om att fastighetsägarna i området Hästhagssjön på Hornslandet inte är skyldiga att betala avgifter enligt den särtaxa som beslutades av kommunfullmäktige den 28 november 2011.

- Vi har nu fått VA-nämndens beslut och vi kan bara att konstatera att de har gjort en annan bedömning än vi. Vi kommer nu utreda konsekvenserna av detta och fundera på hur vi ska gå vidare i den här frågan, säger Ruben Öberg affärsområdeschef Vatten på Västervik Miljö & Energi.

VA-nämnden har i ett tidigare beslut den 8 maj 2015 avvisat drygt 300 ansökningar som avsåg etapp 2 på Hornslandet, den etapp som påbörjades den 23 november 2015, på grund av övriga att Hornslandet då befanns sig på projekteringsstadiet.

Etapp 1, Hästhagssjön, har byggts färdigt och Västervik Miljö & Energi har redovisat faktiska kostnader för hittills genomförd utbyggnad. Därför gäller detta beslut alltså bara Hästhagssjön.

- Vi måste analysera innehållet i VA-nämndens beslut först. Där efter får vi ta ställning till hur vi fortsättningsvis kommer att agera, säger Per Allerth, VD Västervik Miljö & Energi AB.

Hela domen finns publicerad här (36 sidor, pdf 4,8 MB)

Kontakter:

Christoffer Schmidt

Kundservice-/Marknadschef, Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 99
christoffer.schmidt@vastervik.se

Per Allerth

VD, Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 88
per.allerth@vastervik.se

Ruben Öberg

Affärsområdeschef Vatten, Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 71 78
ruben.oberg@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun