Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Västerviks kommun medverkar på Stockholm Pride

2016-07-26

Västerviks kommuns HR- och kommunikationschef Richard Mårtensson medverkar vid ett seminarium under Stockholm Pride-veckan. Ämnet för seminariet, som genomförs den 29 juli, är arbetsmiljö och hur man skyddar sig mot kränkande särbehandling.

Seminariet arrangeras av SACO och temat är ”Skyddar lagen dig mot kränkande särbehandling på jobbet?”. Det ska belysa frågor om vilket ansvar medarbetaren själv har, chefens ansvar och vart man vänder sig om man drabbas.

Västervik kommuns HR- och kommunikationschef Richard Mårtensson medverkar och kommer att tala om chefernas ansvar. Richard är också HR-chef i Falu kommun och Falun har kommit långt i de här frågorna.

– Jag är stolt över det arbete jag varit med att initiera 2014 i Falun som handlar om nya, trovärdiga och rättssäkra sätt att hantera mobbning. Mitt mål är att ta de delar som gjort Falun framgångsrika också till Västervik. Lagstiftningen är en sak, den ska följas men cheferna har ett ansvar också för att förebygga kränkande särbehandling i arbetslivet. Att Västerviks kommun nu bestämt sig för att jobba med kompetensbaserad rekrytering är en viktig grunddel för att motverka otrygga arbetsplatser. Utöver sådana evidensbaserade arbetssätt krävs också ett gott ledarskap som består av tre grundpelare: Etik, omtanke och professionalitet, säger Richard Mårtensson.

- Som ledare får man aldrig göra avkall på sin värdemässiga plattform. Man måste kommunicera sina etiska ståndpunkter varje dag – i fikarummet, i konferenslokalen, i mötet med medarbetare och kollegor. Det är chefens ansvar att motverka och förebygga, och att därmed se till att vårt mål, en nollvision när det gäller kränkande särbehandlingar i arbetslivet, uppnås, avslutar Richard Mårtensson.

Vid seminariet deltar även SACO:s ordförande Göran Arrius och ordföranden för SSR Heike Erkers.

Seminariet hålls den 29 juli i Kulturhuset, Stadsteatern vid Sergels torg klockan 13.00 – 13.45.

Mer information om seminariet finns bland relaterade länkar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Mårtensson,

telefon 070-7792095

Sidan senast granskad den 26 juli 2016