Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Resultaten i grundskolan på väg upp

2018-12-06

Grundskolorna i Västerviks kommun har förbättrat sin placering i årets öppna jämförelser med 62 placeringar, från plats 247 förra året till plats 185 i år.
- Det är glädjande nyheter, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef. Många små insatser och hårt arbete från våra fantastiska lärare har gett resultat.

Grundskoleelevernas meritvärde har ökat från 206,4 till 217,4 poäng sedan föregående år. Västerviks kommuns elever har också en ökande behörighet till yrkesprogram och andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen har även den ökat.

- Det är svårt att peka ut enstaka åtgärder eller förklaringar, säger Magnus Bengtsson. Vi har jobbat hårt ute på skolorna och det är viktigt att tänka på att detta nu är resultatet av 10 års grundskola.

Västervik ligger fortfarande en bit under snittet och där vi borde vara enligt SKL:s modellberäkning. Ett sådant område är elever i årskurs 6 med lägst betyg E i svenska. Här hamnar vi i den nedre kvartilen jämfört med övriga landet.  
- Vi är inte heller nöjda med detta utan kommer att fortsätta vårt intensiva arbete, säger Magnus Bengtsson.

Resultaten presenteras i SKLs årliga rapport "Öppna jämförelser - Grundskola 2018". Du kan ladda ner hela rapporten under relaterade länkar.

För mer information kontakta gärna:

Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
Telefon (direkt): 0490-25 42 07, telefon (växel): 0490-25 40 00
magnus.bengtsson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 6 december 2018