Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: På fredag serveras vegetarisk mat på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden

2019-01-30

Den 1 februari är det ”vegetariska dagen”. Skolor i hela Kalmar län uppmärksammar detta tillsammans med Länsstyrelsen genom att servera vegetarisk lunch. I Västerviks kommun tar man ett steg ytterligare.

- I Västerviks kommun kommer vi att servera helt vegetarisk kost i alla kommunens förskolor, skolor och äldreboenden den första februari. På äldreboendena blir det vegetariskt både till lunch och middag, säger Gina Svensson, kostchef på Västerviks kommun.

- Anledningen till att vi uppmärksammar vegetarisk dag med en egen dag är att vi måste lägga om vår kosthållning till en långsiktigt hållbar. Vegetarisk mat är inte bara bra för hälsan, det är klimatsmart också, säger Madeleine Mårtensson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Enligt Jordbruksverket står köttproduktionen för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Köttkonsumtionen är därför, oavsett var och hur kött produceras, förknippad med stor klimatpåverkan. Utöver en minskad konsumtion av kött är det också viktigt att tänka på att inte kasta mat i onödan. Matsvinn är dåligt för miljö och klimat, samt ett stort resursslöseri.

- Genom att äta mer vegetarisk kost bidrar vi till att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” och FN:s globala hållbarhetsmål ”Bekämpa klimatförändringen”. Vi har som mål att inte öka den globala uppvärmningen med mer än 1,5 grad. En långsiktigt hållbar matkonsumtion är en viktig del för att uppnå det, säger Västerviks kommuns hållbarhetsstrateg Gun Lindberg, som fortsätter:
- Den som vill äta kött bör välja viltproducerat eller svenskt närproducerat naturbeteskött. Det medför en mindre klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till att hålla landskapen öppna. Dessutom gynnar det den biologiska mångfalden och bidrar till miljökvalitetsmålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Länsstyrelsen arbetar även aktivt med närproducerad ekologisk odling, samt biologisk mångfald i stort.

Fler tips om miljösmarta matval hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer tips hur du kan bidra till att vi når miljömålen hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Sidan senast granskad den 30 januari 2019