Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Nu öppnas Mina sidor för Cesam Östs och därmed för Västerviks kommuninvånare

2016-05-16

Nu lanseras Mina sidor för att underlätta och höja servicen för människor som har ärenden med kommunerna inom Cesam Öst, däribland Västerviks kommun. De flesta av kommunernas e-tjänster går nu att nå från ett och samma ställe.

Allt fler funktioner i samhället styrs digitalt och de flesta företag, myndigheter och organisationer låter numera sina användare utföra sina ärenden genom e-tjänster. Kommuner har kravet på sig att tillhandahålla digitala tjänster för att täcka medborgarnas behov av kommunikation med och information från sin kommun.

I höstas ingicks ett samarbetsavtal, Cesam Öst, om digitalisering och utveckling av e-tjänster tillsammans med Norrköpings, Västerviks, Söderköpings, Mjölbys, Finspångs, Vadstenas och Valdemarsviks kommuner. Målet är att effektivisera arbetet och därigenom skapa bättre service till kommuninvånarna.

- Nu samlar vi e-tjänsterna på ett ställe – Mina sidor. Vissa tjänster kräver legitimering med exempelvis mobilt bank-ID, vissa andra är helt öppna. På samma plats finns även våra äldre e-tjänster som Dexter och Mitt Bygge, samt även våra gamla blanketter. Vi vill underlätta vardagen för invånare och företagare genom att göra det lättare att uträtta sina ärenden med kommunen, säger Christer Lundh, administrativ chef på Västerviks kommun.

Idag tas den gemensamma tekniska plattformen i drift för kommunerna i Cesam Öst. Enskilda personer och företag kan från och med nu följa sina ärenden via Mina sidor, på Västerviks kommuns webbplats alla sidor åtkomligt bland annat via knappen ”e-tjänster och blanketter”, som går att använda när som helst på dygnet från en dator, surfplatta och/eller smartphone.

- Cesam Östs samarbetsmodell har fått stor uppmärksamhet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och även andra kommungrupper är väldigt intresserade av att ta del av - och lära - av vårt arbete, säger Christer Lund.

Införandet av e-tjänster innebär i nästa steg också en effektivisering av den kommunala administrationen. Det kan handla om att manuellt arbete inom olika områden försvinner då de uppgifter medborgarna anger går direkt in i de verksamhetssystem som kommunen använder.

- De första nya e-tjänsterna som vi lanserar i vår kommun är ansökningar om skolskjuts, god man och kulturskolan, säger Christer Lundh och fortsätter:
- Jag tycker att det här är ett mycket fördelaktigt samarbetsprojekt för vår kommun, dels får vi stora ekonomiska fördelar av att dela på utvecklingskostnaderna. Dessutom ger arbetssättet oss tillgång till kompetens som vi annars inte skulle ha i våra organisationer, samt att alla deltagande kommuner lär av varandra. Jag skulle säga att samarbetet för Västerviks del även inneburit att vi har lyckats korta tiden för att komma dit vi är nu med över ett år, säger Christer Lundh avslutande.

Det kommer att tillkomma nya e-tjänster i en strid ström den närmaste tiden, bland de som står först på tur är tjänster för felanmälan och synpunkter. Kommunen kommer även nu att öppna upp för att medborgarna ska kunna ge förslag på e-tjänster som efterfrågas. Nya tjänster kommer att utvecklas för privatpersoner, föreningar och företag.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Lundh,

Administrativ chef, Västerviks kommun
0490-25 41 64
christer.lundh@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 maj 2016