Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Niondeklassare i Västerviks kommuns alkoholkonsumtion lägst i Kalmar län och lägre än genomsnittet i Sverige

2015-12-11

Under fredagen presenterades en regelbundet återkommande undersökning av niondeklassares och årskurs två-elever på gymnasiers konsumtion av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Bland siffrorna kan man läsa ut att elever i årskurs nio i Västerviks kommun konsumerar minst alkohol av alla länets kommuners niondeklassare och lägre än genomsnittet för hela Sverige.

Västerviks kommun har tecknat ett fyraårigt avtal med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) för att strukturera det förebyggande arbetet i kommunen när det gäller ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). En av insatserna som görs inom samarbetet med CAN är en återkommande enkätundersökning där elever i samtliga högstadieskolors årskurs nio och i årskurs två på båda gymnasieskolorna i kommunen under vårterminen får svara på frågor som sina eventuella alkohol- och drogvanor.

Nu är undersökningsresultatet presenterat och Västerviks kommuns niondeklassare hamnar på allra lägst av alla Kalmar läns elever i årskursen när det gäller årskonsumtion av alkohol. Kommunens elever hamnar dessutom under genomsnittet för hela Sverige.

När det gäller eleverna i gymnasiets årskurs två hamnar Västerviks kommun på plats tre i Kalmar län, vilket säger att konsumtionen bland de eleverna är högre än både Kalmar läns snitt och hela rikets genomsnitt.

Sett till olika dryckestyper var starköl den mest populära drycken bland pojkarna i Kalmar län och i hela riket, både på högstadiet och på gymnasiet. Bland flickor var så kallade blanddrycker (alkoläsk, starkcider, vin och sprit) mest populärt.

På frågan om eleven har använt narkotika under senaste året svarar niondeklassare ja klart mer sällan än både länet och riket, medan gymnasietvåorna i Västerviks kommun svarar ja lite oftare än länets genomsnitt och lika ofta som riket i övrigt.

På frågor om rökning hamnar elever i årskurs nio lägst i länet ihop med Kalmar kommuns niondeklassare (ungefär 10 %). Eleverna i gymnasiets årskurs två hamnar i nivå med hela Kalmar läns genomsnitt och högre än rikssnittet.

Siffrorna för snusning hamnar lägre än både genomsnittet för länet och riket för elever i årskurs nio. Gymnasietvåornas snusning hamnar något lägre snittet för länet och något högre rikssnittet.

- Lägst andel elever i hela Kalmar län som haft en tidig tobaksdebut finns i vår kommun, säger fritids- och hälsostrateg Anders Östlund och fortsätter, bara cirka 12 % har provat tobak tidigt här.

När det gäller frågor om anabola steroider anger 1 % av pojkarna och 0 % av flickorna i både gymnasiets årskurs två och i årskurs nio att de har använt dopning senaste året. Den siffran är lika både i hela Kalmar län och i hela riket.

Hela rapporten finns att ladda ner bland relaterade dokument.

För frågor: Vänligen kontakta

Anders Östlund

Fritids- och hälsostrateg
0490-25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Sidan senast granskad den 11 december 2015