Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Möjligheterna till kulturella residens ska undersökas

2017-01-10

Abstrakt konstI regioner där fasta kulturinstitutioner saknas, behövs nya sätt att ge medborgarna tillgång till kultur. En metod kan vara att låta kulturskapare komma hit för att bo och verka här under en begränsad tid.

Nu ska en förstudie visa möjligheterna till just sådana kulturella residens i Västerviks kommun. Susan Bolgar, som arbetar med kulturstrategisk rådgivning, har anlitats för att genomföra studien. Hon utgår då från det lokala perspektivet i Västerviks kommun, inte minst barn- och ungdomsperspektivet.

Förhoppningen är att kunna starta ett mer långvarigt projekt där flera parter kan samverka.

Västervik har ett rikt lokalt kulturliv, en stark medborgarkultur, men behöver också konstnärliga influenser utifrån. Här skulle gästande kulturarbetare kunna stimulera och sätta kulturell kvalitet i fokus.

– Residensformen kan skapa kreativa mötesplatser, öka delaktigheten lokalt och bidra till att skapa ett attraktivt Västervik, säger kulturchef Maria Rudbo. Självklart med inriktning på hela kommunen.

Det är Sparbanksstiftelsen Tjustbygden som gjort det möjligt att, tillsammans med Västerviks kommun, genomföra studien under våren. En slutrapport kommer senast i maj.

Fakta – kulturella residens

Ett residens innebär att kulturskapare bjuds in att verka lokalt. Under en period erbjuds stöd genom till exempel finansiering av personal, teknisk infrastruktur, boende och arbetslokaler. Verksamheten ska stimulera konstnärlig utveckling genom att praktiskt öka möjligheterna inom olika konstformer. Kulturskaparna ges helt enkelt nya sammanhang att verka i. Detta kommer sedan invånarna till del på olika sätt genom publika evenemang.

För mer information kontakta:

Maria Rudbo, kulturchef

Västerviks kommun
0490-25 40 45 / 0703-82 90 24
maria.rudbo@vastervik.se

Sidan senast granskad den 10 januari 2017