Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Klart med nya förvaltningschefer

2016-07-01

Rekryteringen av chefer för kommunstyrelsens förvaltning och för barn- och utbildningsförvaltningen är nu klar. Ny chef för kommunstyrelsens förvaltning är Ulf Kullin och för barn- och utbildningsförvaltningen Magnus Bengtsson.

Ulf Kullin tillträder 1 oktober tjänsten som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. Ulf arbetar idag som rektor/basenhetschef för Gamleby Folkhögskola och har sedan tidigare en gedigen karriär och ledarerfarenhet från Försvarsmakten.

– Jag ser med stor entusiasm och ödmjukhet fram emot att tillsammans med mina blivande medarbetare kunna bidra till att göra Västerviks kommun ännu bättre att leva, bo, arbeta, studera och driva företag i, säger Ulf Kullin. Jag bedömer att jag kan verka som en sammanhållande länk mellan enheterna inom förvaltningen, men också med perspektivet övriga förvaltningar och bolag, både inom kommunkoncernen och det omgärdande näringslivet.

Beslut om ny förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning har fattats av kommundirektör Anders Björlin. På tjänsten arbetade tidigare Carl-Magnus Mårheden och under rekryteringen av ny ledare har Elisabeth Johansson, chef för enheten för arbete och kompetens, haft rollen som tf. förvaltningschef.

Magnus Bengtsson arbetar i dag som grundskolechef i Västerviks kommun. Magnus har tidigare arbetat som skolchef i Högsby kommun och har även lång erfarenhet av arbete inom skolan i Västerviks kommun. Han tillträder sin nya roll som förvaltningschef 1 juli.

– Västerviks kommun har skickliga medarbetare och härliga, kreativa och nyfikna barn och elever, säger Magnus Bengtsson. Varje dag sker ett fantastiskt jobb och det är mycket spännande och inspirerande att få ta helhetsansvar för verksamheten.

Magnus ser det som viktigt att fortsätta utveckla verksamheterna enligt förvaltningens vision och att säkerställa att det finns en röd tråd hela vägen från förskola till vuxenutbildning.

– Vi har kommit en bra bit på väg men behöver fortsätta arbetet med att utveckla vår undervisning, säger Magnus Bengtsson. Undervisningen behöver svara på barns och elevers frågor, bygga på deras nyfikenhet, kännas angelägen och relevant och knyta an till det som händer i samhället.

Beslut om ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen har tagits i kommunstyrelsen. Magnus Bengtsson efterträder Kalle Söderberg som slutar sin tjänst efter fyra år i Västerviks kommun.

Kommundirektör Anders Björlin är entusiastisk till rekryteringen av de nya förvaltningscheferna.

– Ulf och Magnus kommer att bidra till både utveckling inom sina respektive områden och av kommunen i stort, säger Anders Björlin. Det är två mycket kompetenta personer som båda har berättat att de känner engagemang och glädje inför sina kommande uppdrag.

Fackförbunden har ställt sig eniga bakom båda rekryteringarna.

För mer information kontakta:

Anders Björlin, kommundirektör
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Richard Mårtensson, HR- och kommunikationschef
0490-25 40 79
richard.martensson@vastervik.se

Ulf Kullin, 070-202 65 43
Magnus Bengtsson, 072-745 76 51

Ulf Kullin, ny förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning

Ulf Kullin, ny förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning

Magnus Bengtsson, ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Bengtsson, ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan senast granskad den 1 juli 2016