Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande från Västervik Miljö & Energi AB: Avslut i Västervik Miljö & Energis dialog med Skatteverket kring beskattning av deponi och avfall

2018-11-22

Som tidigare kommunicerats har Västervik Miljö & Energi AB, VMEAB, haft en dialog med Skatteverket kring beskattning av deponi och avfall. Upprinnelsen var en granskning som Skatteverket gjorde av VMEAB:s verksamhet på Målserums avfallsanläggning sommaren 2016. Ärendet gällde klassificering samt hantering av material, där parterna hade olika uppfattning om vilket regelverk som ska gälla och hur det ska tolkas. Skatteverket har nu återkommit med sitt beslut, som går helt på VMEAB:s linje.

Målserums avfallsanläggning utanför Västervik tar emot alla avfallstyper. Den kvalitetscertifierade verksamheten är effektiv utifrån såväl resurs- som miljöperspektiv och bidrar till kommunens invånare och näringsliv med återvinning av både material och energi.

– Skatteverkets granskning bekräftar att Målserums avfallsanläggning bedrivs korrekt, men pekar också på en konflikt mellan miljöbalken och skattelagstiftningen. Vi har anpassat oss till detta och tar sedan årsskiftet ut en statlig avgift för lämning av vissa typer av material. Skatteärendet har krävt stora insatser från flera av våra medarbetare, men idag är vi lättade över beskedet att Skatteverket bekräftar alla våra yrkanden, säger Per Allerth, vd Västervik Miljö & Energi.

Efter granskningen återkom Skatteverket med ett förslag på ändrad beskattning, något som i det stora hela bestreds av bolaget. En mindre del av förslaget har sedan början av 2018 antagits i och med att VMEAB numera tar ut en statlig avgift på 500 kr per ton vid lämning av vissa typer av material, till exempel jord, sten och betong från byggen och schaktarbeten. I enlighet med försiktighetsprincipen gjorde bolaget i vintras även en reservation på 5 miljoner kronor för att i efterhand kunna täcka tidigare uppkomna skattekostnader för samma typer av material.

Nu har Skatteverket återkommit med beslut i ärendet och väljer alltså att gå helt på VMEAB:s yrkande. Efter justeringar kommer den totala nettokostnaden för extra skatter, skattetillägg och ränta att bli drygt 3 miljoner kronor, vilket alltså täcks av det belopp som redan har reserverats i årets resultaträkning. Därmed är ärendet avslutat.

Sidan senast granskad den 22 november 2018