Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Efter ministerbesöket på Campus Västervik - det krävs en reviderad ansökan om medel till Nya Vägar

2016-02-04

Jerry Engström, campuschef i Västervik, är tillfreds med ministerbesöket.

Vi har haft ett bra samtal. Men jag är inte helt nöjd. Vi hade hoppats på någon typ av besked om Nya vägar. Nu behövs det en reviderad och utökad ansökan. Den måste också blir klar snabbt för att komma med i kommande budgetprocess.

En projektgrupp är dock klar och kommer att sätta igång det arbetet omedelbart, säger Jerry Engström.

Det fanns en bred samsyn kring behovet av högre utbildning på mindre orter under stormötet i Västervik. Utan tillgång till kompetenshöjning hotas landsbygdskommunernas tillväxt och landets allmänna samhällsutveckling. Risken är också att kunskaps- och utbildningsklyftorna växer sig ännu större.

Helen Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var i Västervik för att hämta in mer kunskap om det planerade pilotprojektet Nya vägar.

Det är ett intressant pilotprojekt med ett bra namn. Vi har en geografisk obalans vad gäller högre utbildning och det behövs nya vägar för att rätta till det. Om inte obalansen åtgärdas så tar Sverige som land ganska stora risker, säger Sven-Erik Bucht. 

Sven-Erik Bucht ser faror i att inte tillgodose behovet av kompetens i hela landet. Han berättar att en stor del av landets exportindustri finns på landsbygden.

Brist på utbildad arbetskraft kan slå undan benen på den industri som bygger Sverige starkt.

Helen Hellmark Knutsson konstaterar att Sverige står inför stora generationsskiften inom offentlig sektor och har en industri som behöver kompetens för fortsatt innovation och konkurrenskraft.

För att möta behoven behöver vi tillgång till utbildning och forskning i hela landet. Idag har vi fått se ett exempel på hur högre utbildning kan nå fler, och även på orter som ligger längre ifrån högskolor och universitet. Vi har också fått exempel på hur högre utbildning kan nå nya studentgrupper.

Utifrån olika utgångspunkter drar olika aktörer åt samma håll. Pilotprojektet Nya vägar har brett stöd från aktörer i hela Kalmar län. Lärosätena Linnéuniversitetet och Högskolan Väst står bakom ansökan till regeringen om det treåriga pilotprojektet. De lovar att följa och utvärdera projektet, och även att undersöka dess effekter på lokalsamhällets utveckling.

Nya vägar är ett pilotprojekt som kan ge ringar på vattnet i landet, säger Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst.

Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet, berättar att universitetet hela tiden verkar för att bedriva utbildning utanför huvudorterna och även för att öka kopplingen till näringsliv och offentlig verksamhet. 

Nya vägar är en spännande idé som fortsätter att utveckla vår verksamhet, säger han.

Kommunerna Västervik, Hultsfred och Vimmerby har var sitt campus med lokal studiemiljö och teknik som för studenter och lärosäten samman.

Det har varit en kamp att få utbildning på plats här. Vi har inte fått något system som är hållbart, säger Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande i Västervik.

Nya vägar skulle öppna för en ökad stabilitet och långsiktighet i Norra Kalmar län. Tomas Kronståhl lyfter fram hur samarbetet mellan Västervik, Hultsfred och Vimmerby ger ett befolkningsunderlag på cirka 70 000 personer.

Lena Hallengren (S), riksdagsledamot för Kalmar län och ordförande i utbildningsutskottet, var en av länspolitikerna på plats. Hon lyfter fram hur kommunerna i norra länet skapat en fungerande infrastruktur för högre utbildningar i campusmiljö. 

Nya vägar är nästa steg, det är en utbildningsrevolution, ett system som ger alla människor möjlighet att studera vidare. Låt norra Kalmar län visa vägen, säger Lena Hallengren.

Bakgrund

Linnéuniversitetet och Högskolan Väst har gemensamt ansökt om 49 miljoner kronor från regeringen för en treårig testverksamhet i de tre kommunerna Västervik, Hultsfred och Vimmerby. Pilotprojektet kan ge ny kunskap om hur Sverige kan arbeta med långsiktig tillgång till utbildning på mindre orter, och hur det kan tillgodose efterfrågan på utbildad arbetskraft inom såväl privat som offentlig sektor.

Pilotprojektet Nya vägar skulle innebära att cirka 100 nya utbildningsplatser per år förläggs till de tre orterna i form av längre utbildningsprogram och vidareutbildningskurser. Lärosätena Linnéuniversitetet och Högskolan Väst är huvudmän för utbildningarna. Kommunerna står för lokaler, IT-resurser, kontakter med arbetsgivare samt för praktiska stödinsatser till studenterna.

Läs mer om Nya vägar på vår hemsida:

nyavagar.se

För mer information:

Jerry Engström,

campuschef, Campus Västervik
Tel: 0490-25 41 14
Mejl: jerry.engstrom@vastervik.se

Sidan senast granskad den 4 februari 2016