Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Carolina Stalebrant blir tillförordnad chef på Miljö- och byggnadskontoret

2018-12-13

Tillförordnad chef på Miljö- och byggnadskontoret på Västerviks kommun blir Carolina Stalebrant. Carolina arbetar förvaltningen sedan 2006 och har varit miljöchef sedan 2011.

När det under november stod klart att förvaltningschef Ola Karlsson lämnar sin tjänst som miljö- och byggnadschef på Västerviks kommun startade processen för att hitta en ersättare. Den processen intensifieras nu i samband med att Ola Karlsson slutar i januari och då tillsätts också en tillförordnad chefstjänst på Miljö- och byggnadskontoret.

Det blir nuvarande miljöchef Carolina Stalebrant som får uppdraget att leda förvaltningens arbete fram tills att rekryteringen av ny chef för Miljö- och byggnadskontoret kommit i mål.

- Carolina är ett naturligt val för oss som tillförordnad chef på miljö- och byggnadskontoret, dels i och med hennes långa erfarenhet på förvaltningen och jobbet som miljöchef ihop med hennes personliga egenskaper. Och dels i och med hennes mer än ett år långa period som tillförordnad förvaltningschef vid förra rekryteringsprocessen under 2014 och 2015, där hon också fått mycket erfarenhet från arbetet i koncernledningen, säger kommundirektör och koncernchef Anders Björlin.

För mer information, kontakta gärna

Anders Björlin

kommundirektör och koncernchef, Västerviks kommun,
Telefon: 0490-25 41 07,
Mejl: anders.bjorlin@vastervik.se

Carolina Stalebrant

tillförordnad miljö- och byggnadschef, Västerviks kommun,
Telefon: 0490-25 48 28
Mejl: carolina.stalebrant@vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 december 2018