Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Bättre resultat i senaste PISA-undersökningen. Västerviks 15-åringar följer trenden

2016-12-06

Efter flera år med fallande resultat har svenska 15-åringars kunskaper nu förbättrats. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Ett resultat som också syns i Västerviks kommun, enligt Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan i kommunen.

– Det sker ett fantastiskt arbete på våra skolor och kommunens lärare ska vara stolta över det jobbet, säger hon.

I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länderna. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet. En annan internationell undersökning, TIMSS, visar på samma utveckling.

PISA är en internationell studie som mäter 15-årningars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan den första PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 försämrades de svenska resultaten mer än något annat lands. Nu är trenden bruten och Sverige är tillbaka på samma nivå som 2009.

Här i Västerviks kommun ser vi att eleverna visar bättre resultat över tid, konstaterar Ewa Myhrén. Intressant nog är det pojkarna som står för ökningen i läsförståelse. Flickorna ligger på samma nivå som tidigare. De är fortfarande bättre än pojkarna. Även i matematik står pojkarna för den största ökningen i betygspoäng.

– I Västerviks kommun fokuserar vi på språk- och kunskapsutvecklande arbete, bland annat genom Läslyftet men också i form av kollegialt lärande. Pojkars och flickors måluppfyllelse har också varit i fokus under många år. Det sker ett fantastiskt arbete i våra klassrum och våra medarbetare gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas varje dag.

Fortfarande är det en bit kvar till toppresultatet som presterades år 2000.

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

För mer information kontakta:

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 6 december 2016