Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Avtal klart om önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen

2016-05-20

Efter en tids förhandlingar har nu arbetsgivaren och Kommunal kommit överens om ett avtal gällande införandet av önskad sysselsättningsgrad för all omsorgspersonal inom socialförvaltningen.

Först ut blir äldreomsorgen vid Område Västervik Söder som startar upp i början av hösten. Målet är sedan att införandet ska vara genomfört i hela kommunen under 2017.
Införandet av önskad sysselsättningsgrad har föregåtts av politiska beslut och är en viktig del i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Avtalet innebär att samtliga medarbetare erhåller en heltidsanställning med möjlighet att en gång per år önska tjänstledighet ner till önskad sysselsättningsgrad, dock ej under 50 procent.

Parterna är helt överens om att avtalet kommer att ge möjligheter till en god införandeprocess och ser nu fram emot arbetet med implementeringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Angelica Katsanidou (S),

Ordförande socialnämnden,
angelica.katsanidou.pol@vastervik.se,
0490 - 25 52 96

Petra Vik,

Kommunal,
petra.vik@vastervik.se,
076-412 08 54

Carina Magnusson,

HR & kommunikation,
carina.magnusson@vastervik.se,
0490 - 25 71 91

Sven Tholén,

Projektledare, socialförvaltningen,
sven.tholen@vastervik.se,
0490 - 25 52 97

Sidan senast granskad den 20 maj 2016