Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inbjudan pressträff: Förslag till ändring av Kommunfullmäktiges arbetsordning presenteras fredag 17 maj kl 14.30

2019-05-16

Välkommen till presskonferens med kommunfullmäktiges presidium om förarbetet, processen och förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Västervik. Det framtagna förslaget, inklusive partiernas remissvar och förvaltningens kommentarer bifogas.

- Arbetsformerna för och i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, är avgörande för demokratin. De är också avgörande för medborgarnas intresse, tilltron till politiken och viljan att engagera sig politiskt. Därför är ärendet ”arbetsordning för kommunfullmäktige – revidering” som finns med vid kommunstyrelsens möte nu på måndag och vid kommunfullmäktiges majsammanträde både viktigt och av allmänt intresse, säger Sverker Thorén, (L) ordförande i Kommunfullmäktige i Västerviks kommun.

  • Vad: Presentation av förslag till revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige.
  • Tid: Fredag 17 maj.
  • Tid: Klockan 14:30.
  • Plats: Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik, lokal Rådmannen.

Välkommen!

 

Sidan senast granskad den 16 maj 2019