Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inbjudan presskonferens torsdag 5 mars klockan 09.30 om kostnadsutredningsförslag barn- och utbildningsförvaltningen

2020-03-04

I kommunens budget för 2020 beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa kostnaden till strukturkostnaden för förskolan och grundskolan. Uppdraget med att ta fram kostnadsutredningen har utförts av konsulter från revisionsföretaget PWC och under torsdagen beräknas det förslaget ha lämnats in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Därför bjuder presidiet i barn- och utbildningsnämnden in till presskonferens för att berätta mer om utredningen och vad som händer nu. Deltar gör barn- och utbildningsnämndens presidium med ordförande Marcus Fridlund (S), förste vice ordförande Annette Torstensson (C) och andre vice ordförande Elin Sjölander Landerdahl (M), samt barn- och utbildningsförvaltningens chef Magnus Bengtsson.

  • Vad: Presskonferens om kostnadsutredning barn- och utbildningsförvaltningen
  • Var: Kommunhuset, Fabriksgatan 21
  • Lokal: Lagmannen
  • Dag: Torsdag 5 mars
  • Tid: klockan 09.30

Välkommen!

Sidan senast granskad den 4 mars 2020