Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande från Västervik Resort AB: Upplevelsebadet öppnar campingsäsongen 2015

2015-03-25

Upplevelsebadet på Västerviks Resort - Lysingsbadet öppnar campingsäsongen 2015

När Upplevelsebadet på Västervik Resort Lysingsbadet planerades med relax och restaurang var tanken att anläggningen skulle hållas öppen vår, sommar och höst. Under byggnadstiden ändrades planerna delvis och bolaget beslutade att bygga en relax- och spa avdelning som med fördel kan vara öppet året runt tillsammans med badets restaurang Tapas & Cava. Upplevelsebadets äventyrsdel som är central i badet är byggt enbart för öppethållande under campingsäsong. Öppettiderna kommer att variera under året beroende på anläggningens beläggning och efterfrågan från våra boende gäster och är i dagsläget inte helt fastställda.

Investeringen av Upplevelsebadet finansieras av Västervik Resorts eget kapital och lån. Driften av badet finansieras enligt kalkyl med 75% av anläggningens boende gäster på camping och stugby, resterande del av dagsbesökare. Kommunen som enda aktieägare bidrar inte med några finansiella medel till varken investering eller drift. Västervik Resort betalar 4 miljoner kronor i hyra för marken till Västerviks kommun per år och har hitintills betalat 32 miljoner i markhyra sedan bolagets bildades 2008. Förutom en hög hyra för marken till kommunen så får kommuninvånarna i Västervik tillgång till ett fantastiskt rekreationsområde med badstränder, lekparker, aktiviteter, underhållning och strövområdet utan någon entré.

Kommunens invånare får också en unik möjlighet att nyttja Upplevelsebadet under tiden som bolaget har öppet för boende gäster mot en marknadsmässig prissättning för dagsbesök. Upplevelsebadet är inte subventionerat av kommunala pengar och kan därav inte heller jämställas med en kommunal badanläggning. Givetvis kan Västerviks kommun träda in och välja att subventionera entrébiljetter till kommunens invånare men i dagsläget har ingen tagit ett sådant initiativ. Badet är dimensionerat för anläggningens gäster under campingsäsong och har en dagsbegränsning på besökare som kommer att utnyttjas till 100% under sommarsäsongen av anläggningens femtusen boende gäster/dygn och ett begränsat antal dagsbesökare.

Relax och spaavdelningen och restaurang Tapas & Cava har varit öppen sen juni månad 2014, med begränsade öppettider under vintern med ett gott resultat.

För närvarande pågår resterande arbeten med äventyrdelen i badet som har brottats med läckage i bassängerna beroende på den renovering av bassängen som utfördes 2006 av en extern entreprenör. Under vinterns arbete med äventyrsdelen upptäckte vi att det har uppstått skador i ledningar under renoveringen 2006. Skadorna har varit svåra att upptäcka och det har krävts omfattande undersökningar med friläggande av rör och filmning för att lokalisera skadorna. Entreprenören har vid friläggandet av rören och pågjutning av ny bassängbotten av vårdslöshet skadat nio rör och inte åtgärdat dem. Samtidigt som vi nu åtgärdar skadorna driver vi en process gentemot ansvarig entreprenör. Vi räknar med att färdigställa arbetet under den här veckan och påbörja provdrift av bassängen under kommande veckor.

Upplevelsebadet förväntas öppna till campingsäsongen 2015

Västervik Resort - Lysingsbadet har ett uppdrag av kommunen av vara en motor i besöksnäringen och är den största dragaren till kommunen med våra 220.000 gästnätter per år. Vid investeringar som bolaget gjort och gör lockar bolaget ständigt nya gäster till kommunen under hela året. Anläggningens gäster konsumerar varor och tjänster för ca 100 miljoner kronor varje år i kommunen, varav ca 70% utanför Västervik Resort område på bland annat restauranger, affärer, bensinmackar och aktiviteter i kommunen.

Genom vår marknadsföring i Sverige och utomlands drar vi besökare till hela Västerviks kommuns turismnäring och till andra aktörer i branschen. Vi som arbetar på Västervik Resort - Lysingsbadet är stolta över att ha uppnått bolagets mål och visioner och hoppas att vi får förutsättningar att arbeta vidare tillsammans med övrig besöksnäring att utveckla Västervik som destination.

Kontaktpersoner:

Information

Gunnar Boman, VD
gunnar.boman@vastervik.se
0490-25 80 15

Presskontakt - Bilder

Annika Källmark, Marknadschef
annika.kallmark@vastervik.se
0490-25 80 11

Sidan senast granskad den 25 mars 2015