Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande från Regionförbundet i Kalmar län: Snabbsurf verklighet i Odensvi

2015-01-22

Pressmeddelande från Regionförbundet i Kalmar län 2015-01-19

Snabbsurf verklighet i Odensvi

Snart kan boende och företagare i Odensvi med omnejd, i Västerviks kommun, nyttja Internet med hög hastighet. Inom kort tar man det ca 12 mil långa fibernätet i drift. Cirka 170 fastigheter med 240 anslutningar kommer att vara anslutna till en början, och detta har man i byföreningen arbetat för länge.

- Vi började arbeta för detta 2012 och har under tiden lärt oss mycket om hur man kan påverka genom att ta egna initiativ. Vi har fått bra stöd av både kommun, länsstyrelsen och regionförbundet, säger Agneta Henriksson Fagerström kassör i Odensvi Fiber Ekonomisk förening.

- Vi vill att landsbygden ska vara levande. En trygg bredbandsuppkoppling ger människor förutsättningar till att leva och bedriva verksamhet på landsbygden, det är ett av regionförbundets mål, säger Håkan Brynielsson, regiondirektör i Kalmar län.

Enligt regionförbundets bredbandsstrategi för Kalmar län ska alla ha tillgång till 100 Mbit/s innan år 2020. De statliga stöden som tilldelas området ska hanteras och fördelas ur ett regionalt perspektiv där de gör störst nytta.

Regionförbundet bidrar med 1 miljon kronor och därutöver bidrar först och främst de som bor i bygden med både pengar och engagemang, men även Västerviks kommun och EU är med och drar sitt strå till stacken. Hela projektet kostar drygt 9 miljoner kronor.

Kontaktpersoner:

Håkan Brynielsson, regiondirektör
0480-44 83 31, 070-560 01 21

Agneta Henriksson Fagerström
Odensvi Fiber Ekonomisk förening
Telefon: 0490-25 72 31, 070-254 66 33
E-post: agneta.henriksson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 22 januari 2015