Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Västerviks kommun startar Vård- och omsorgscollege

2014-04-14

Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att gå vidare med ett förslag om start av ett Vård- och omsorgscollege i Västervik. Förslaget har tagits fram efter ett utredningsuppdrag som gavs till utredaren CG Sunnergren under september 2013 där förutsättningarna för start av lokalt och regionalt Vård- och omsorgscollege skulle utredas.

Ett Vård- och omsorgscollege är inte en ny helt egen skola, utan ett namn på ett koncept där syftet är att olika parter (skola, fack och arbetsgivare) gemensamt arbetar för att öka intresset för yrken och utbildningar inom vård- och omsorgsområdet. Det finns 17 regionala Vård- och omsorgscollege i Sverige, men inget i närliggande områden räknat från Västervik.

För att ta reda på förutsättningarna för att starta ett Vård- och omsorgscollege i Västervik fick externe utredaren CG Sunnergren uppdraget att göra en förstudie med åtgärdsförslag i frågan. Sunnergrens förstudie och förslag har nu tagits upp till beslut i kommunstyrelsen i Västerviks kommun.

Förstudien beräknar att införandet av ett Vård- och omsorgscollege kommer att kosta cirka 900 000 kr årligen under tre år. Framför allt handlar det om kostnader för att anställa en processledare på heltid och arbete med certifiering. Förslaget är att kostnaderna under dessa tre år ska delas i tre lika stora delar mellan Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och minst tre deltagande kommuner som tar en tredjedel tillsamman.

Ur beslutet:
Västerviks kommun ska ta huvudansvar i regionen för bildandet av ett vård- och omsorgscollege, under förutsättning att Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och minst två av kommunerna i Kalmar län (inklusive Kalmarsunds Gymnasieförbund) vill delta och bidra med medel.

- Arbetet med förstudierna har visat på ett intresse från de olika parterna i länet, nu kommer vi att inbjuda landsting, övriga kommuner och Kalmarsunds Gymnasieförbund att gemensamt bilda regionalt Vård- och omsorgscollege där vi önskar svar senast 30 juni 2014, säger Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör på Västerviks kommun.

Du kan läsa hela CG Sunnergrens förstudie här (pdf, 135 kB)

Läs mer om Vård- och omsorgcollege på webbplatsen www.vo-college.se

För mer information, vänligen kontakta:

Harald Hjalmarsson,
ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0703-18 80 35,
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl,
förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0706-66 53 24,
tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Carl-Magnus Mårheden,
kommundirektör Västerviks kommun
0706-50 91 17
carlmagnus.marheden@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 14 april 2014