Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Västerviks kommun förlänger landningsbanan på Västerviks flygplats från 800 till 1200 meter

2014-04-24

I ett förslag till kommunstyrelsens sammanträde på måndag föreslår Samhällsbyggnadsenheten att Västerviks kommun ska bekosta en utbyggnad av landningsbanan på Västerviks flygplats från 800 till 1200 meter, samt att landningsbanan ska förses med banljus. Satsningen beräknas kosta cirka sex miljoner kronor och beskedet tas emot positivt av företrädare för både Västerviks företagare och besöksnäring.

I Västerviks kommuns budget för år 2011 fanns medel upptagna till förlängning av landningsbanan på Västerviks flygplats. Tanken var då att förlänga den från dagens 800 m till 1200 m. En förlängning är en av förutsättningarna för att utveckla flygtrafiken, som kan öka betydligt vilket i sin tur ökar kommunens tillgänglighet.

- Sedan 2011 har flyg- och flygplatsfrågan delvis förändrats. En tydlig faktor är att flygtrafikens krav på landningsbanors längd och beskaffenhet ökat, många gånger i samband med att andra, och för Västervik nya, typer av flygplan används i högre grad än de som traditionellt sett nyttjat Västerviks flygplats, säger kommundirektör Carl-Magnus Mårheden, som fortsätter:
- I fallet med Västerviks flygplats är det högst sannolikt så att den korta landningsbanan inte kommer att kunna fungera mer än för små privatflyg sett i ett lite längre tidsperspektiv.

Ambitionen och tron är att flyget kan spela roll för kommunens utveckling så måste landningsbanan förlängas förr eller senare.

- Jag vill trycka på närheten till flygplats för länets sjukvård i samband med akuta transporter. För att kunna klara av exempelvis ambulansflyg måste landningsbanan förlängas så att de flygplan som används kan starta och landa, säger kommundirektör Carl-Magnus Mårheden.

I satsningen på Västerviks flygplats behöver landningsbanan dels förlängas med 400 m samt förses med banljus. På så sätt ökas dels säkerheten och dels möjliggörs att helt andra flygplanstyper än idag, som till exempel SAAB 340, kommer att kunna nyttja flygplatsen framöver. Denna satsning innebär att flygplatsen kan användas på ett mer utvecklat sätt när det gäller till exempel privatflyg, taxiflyg och småcharter. Kostnaden för att genomföra detta beräknas till sex miljoner kronor.

- Troligtvis en klok investering för framtiden, säger Företagargruppen i Västerviks ordförande, Ulf Åberg.
- Det ökar kommunens attraktivitet för befintliga och nya företag. Det underlättar också för taxiflyg och annat beställarflyg och det ger dessutom spännande möjligheter inför framtiden, säger Ulf Åberg avslutande.

Best Western Plus Västerviks Stadshotell är en viktig aktör inom besöksnäringen i kommunen. Så här säger hotelldirektör Stina Porsgaard om satsningen på Västerviks flygplats:
- Det här öppnar upp för ett ökat affärsresande och även för att vi skulle kunna nå helt nya målgrupper med nischade produkter på privatresemarknaden. Ett mycket positivt och spännande beslut!

För mer information, vänligen kontakta:

Harald Hjalmarsson,
ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0703-18 80 35,
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Carl-Magnus Mårheden,
kommundirektör Västerviks kommun
0706-50 91 17
carlmagnus.marheden@vastervik.se

Fakta Västerviks flygplats

Flygplatsen ägs av Västerviks kommun och den ligger invid E 22 strax utanför Västervik. Nuvarande bana är 800*30 meter och antal starter/landningar per år är 1500. På Västerviks flygplats finns passagerarterminal, flygledartorn, 5 hangarer, 8 stationerade flygplan och försäljning av bränsle. 

Sidan senast granskad den 24 april 2014