Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Västervik - nominerad till Årets Stadskärna 2014

2014-04-15

Västervik är nominerad till Årets Stadskärna 2014. Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut av Svenska Stadskärnor för 20:e året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum. Genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Förra årets vinnare var Västerås.

Annika Boman, Västervik Framåt, tog precis emot det glada beskedet.

I en tid när landets stadskärnor är hårt konkurrensutsatta är det extra smickrande med nomineringen. Vi är särskilt stolta över att investeringsviljan är så stor i och i anslutning till stadskärnan. Ett stort antal fastighetsägare satsar mångmiljonbelopp på ombyggnationer, fasader och butiker. Och de gör det med ett gemensamt högre mål; att utveckla stadskärnan. Det visar på engagemang och framtidstro, säger hon.

Annika Boman är processledare för den samverkan kring stadskärneutveckling som finns mellan Västervik Handel, Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun. En samverkan som startade redan 2008.

foto shoppare i Västervik, ihop med pressmeddelande om Årets Stadskärna 2014

Västerviks stadskärna har ett stort utbud. Det finns många personliga butiker som är duktiga på att möta kundens behov. Under senaste åren har dessutom ett antal efterfrågade butiker, kaféer och andra verksamheter kompletterat utbudet. Några av de senaste tillskotten är Gina Tricot, MQ och Espresso House. Allt följer en gemensam plan för hur stråken ska utvecklas på bästa sätt och styrs av vad kunderna efterfrågar. Arbete med stadskärnans utveckling innehåller en massa andra delar också; tillgänglighet inklusive parkeringar, marknadsföring, event, fysiska projekt i den offentliga miljön, trygghet och säkerhet, affärsutveckling, utbildningar med mera. Västervik har gjort framsteg inom alla delar och har också lyckats skapa ett helhetstänk kring varumärket Västervik där staden och stadskärnan lyfts fram.

Att bli nominerad till Årets Stadskärna är stort! Det är ett kvitto på att man jobbar med rätt saker och att vårt arbete faktiskt utmärker sig i konkurrens med landets alla städer. Men att bli nominerad är inget händer över en natt eller av en slump. Det är ett fantastiskt arbete som våra fastighetsägare och handlare gör, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson, som också konstaterar att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i måndags beslutade att förstärka kommunens arbete med stadskärneutveckling 2014 genom att avsätta 400 000 kronor för projektledning och information kring större samhällsbyggnadsprojekt.

Ett stort antal projekt genomförs nu som stärker stadskärnans utveckling ytterligare, berättar samhällsbyggnadschef Bruno Nilsson på Västerviks kommun. Exempel på nu aktuella projekt och uppdrag är utformningen av Spötorget, utveckling av Stadsparken, Stenhamraområdet, Skeppsbrokajen och Fiskartorget samt hur området från Kulbacken till Strandvägen kan utvecklas.

Kontaktpersoner

Annika Boman,
Västervik Framåt
0708-75 38 81
annika.boman@vastervik.com 

Harald Hjalmarsson,
kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun
0703-18 80 35
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 15 april 2014