Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden har bestämt sig för att inte fortsätta som kommundirektör

2014-11-28

Så här skriver Carl-Magnus Mårheden till personalen på Västerviks kommun:

"Angående förordnandet på kommundirektörsfunktionen.

Jag har arbetat i olika kommunledningsfunktioner sedan slutet av 80-talet, företrädesvis med samhällsutveckling och tillväxtfrågor, med fokus på näringslivsutveckling. Sedan juni 2009 har jag haft uppdraget som kommundirektör.

Mitt förordnande som kommundirektör sträcker sig fram till 2015-06-30. Är båda parter överens kan förordnandet förlängas ytterligare en period fram till 2018-12-31.

Undertecknad vill i god tid innan förordnandet går ut för första perioden (2015-06-30), meddela att jag inte har för avsikt att fortsätta ett eventuellt nytt förordnande. Jag meddelar detta redan nu för att ge god tid för rekryteringsprocessen av ny kommundirektör.

Jag vill dessutom informera om att kommunstyrelsens ordförande och 1e vice ordförande fick denna information redan innan valet.

Min utgångspunkt är att kommunledningen i form av kommundirektörsfunktionen, i det skede vi nu befinner oss, behöver tillföras ny kompetens och därmed ny energi och förmåga att leda och styra organisationen mot de mål och resultat som politiken fastställt för de närmaste åren.

De stora utmaningarna ligger nu i att med befintliga eller knappare resurser nå ännu bättre måluppfyllelse, resultat och nöjda kommuninvånare. Vi måste också utvecklas som arbetsgivare och kunna attrahera nya medarbetare i stor omfattning framöver. Ledar- och medarbetarutveckling och systematiskt förbättringsarbete blir av strategisk betydelse för att lyckas.

Jag ser också att tillväxtarbetet måste utvecklas och förbättras, inte minst vad gäller analys, omvärldsbevakning och dialog med näringsliv och andra aktörer.

Mot bakgrund av att jag enligt avtalet med arbetsgivaren Västerviks kommun har kvar min anställning i kommunen, ser jag gärna, att jag i en annan funktion i kommunen, får möjlighet att bidra till kommunens utveckling.

Västervik 2014-11-27

Carl-Magnus Mårheden
Kommundirektör"

Sidan senast granskad den 28 november 2014