Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Biogas från fisk, nytt pilotprojekt med stöd från Energimyndigheten

2014-02-11

Under 2014 kommer ett pilotprojekt att genomföras med stöd från Energimyndigheten. En teknik för selektivt fiske av spigg ska utvecklas i syfte att få fram ett energirikt substrat till den lokala biogasproduktionen. Energimyndigheten har beviljat ett bidrag på 1 315 000 kronor vilket motsvarar 83 procent av totalkostnaden. Västerviks kommun, Västerviks Biogas AB samt Västervik Miljö & Energi AB delfinansierar kostnaderna med personalinsatser i form av egen tid.

När biogasen används som fordonsbränsle i stället för bensin och diesel minskar förbrukningen av fossil koldioxid. Rötresterna sprids på åkern som gödning och ersätter handelsgödsel. Samtidigt plockas näringsämnen upp från havet vilket minskar övergödningen.

Projekt ”Biogas från fisk” är en direkt fortsättning på det regionala utvecklingsprojektet ”Biogas – Nya substrat från havet”. Där samverkade flera kustkommuner i länet tillsammans med Linnéuniversitetet, Universitetet i Linköping, KTH, Regionförbundet i Kalmar län, samt Länsstyrelserna i Kalmar län och på Gotland. Studien visade att fisk och biprodukter från fiskindustrin hade samma gaspotential som fettrikt slakteriavfall. Inom detta pilotprojekt kommer, i teori och praktik, en fungerande teknik för selektivt fiske av skräpfisk (i första hand spigg) utvecklas. Syftet är att få ett användbart substrat i den lokala biogasproduktionen.

- Genom ökad produktion av biogas kan koldioxidutsläppen minskas. När biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel minskar förbrukningen av fossil koldioxid. Som substrat till biogasproduktion utnyttjas energirik ”skräpfisk”, i detta fallet spigg, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun. Och fortsätter:
- Rötresterna sprids på åkern som gödning och ersätter handelsgödsel. Det är istället energin som redan finns i kretsloppet som får en ny användning. Genom selektivt fiske plockas näringsämnen upp från havet vilket minskar övergödningen.

Projektet innebär forskningsutveckling i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsfiskelaboratoriet och Linköpings Universitet. Genomförande av storskaliga praktiska tester av de olika momenten i produktionen som kan skapa förutsättningar för kontinuerlig drift. Helhetssyn och kretsloppstänkande skall genomsyra arbetet. Följande steg planeras.

Genomförande

  1. Kartläggning av förutsättningar för spiggfiske - livscykelanalyser energibalanser.
  2. Selektivt fiske av spigg.
  3. Substrathantering – storskaliga rötningsförsök.
  4. Genomförda analyser i full skala av biogaspotentialen för spigg jämförelse med andra substrat.
  5. Utveckling och förbättring av biogödselmedel.

För mer information, vänligen kontakta

Dennis Wiström,
projektledare Västerviks kommun, 0490-25 51 49, dennis.wistrom@vastervik.se

Gun Lindberg,
hållbarhetsstrateg Västerviks kommun, 0490-25 48 13, gun.lindberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 11 februari 2014