Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: 48 förstelärartjänster och en lektorstjänst tillsatta i Västerviks kommun

2014-09-02

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt totalt 48 förstelärartjänster och en lektorstjänst inför läsåret 2014/15. Tjänsternas utformning har förankrats politiskt och med de fackliga företrädarna. Inför annonseringen hade barn- och utbildningskontoret en träff för kommunens lärare för att samtala kring utformandet av tjänsterna.

Ungefär 140 personer sökte och kommunens förstelärare tillträdde sina tjänster den 1 juli 2014. Tjänsterna är treårsförordnande med möjlighet till förlängning. Att vara förstelärare eller lektor innebär inte att man får 5000 respektive 10 000 kronor i lönetillägg för att arbeta övertid, utan för det goda arbete man gör i klassrummet.

- I Västerviks kommun har vi valt att utgå från de kriterier Skolverket satt upp för framgångsrik undervisning och lärande och vårt fokus är formativ bedömning/undervisning. Det anses vara en stark framgångsfaktor enligt forskning, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen och fortsätter:

- Formativ undervisning innebär att undervisningen formas efter den nivå eleven befinner sig och att eleven coachas i sitt lärande utifrån sin nivå. Det handlar alltså mer om hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas än om bedömning som den ursprungliga svenska termen är.

Det är alltså lärarens undervisning som är i fokus i den formativa undervisningen, hur kan man förändra och forma undervisningen så att eleverna lär sig så mycket som möjligt. Barn- och utbildningskontorets nya vision: Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas, hänger nära samman med detta då den formativa undervisningen gynnar alla elevers lärande.

- De 33 nya förstelärarna och lektorn som nu ansluter till gruppen av förstelärare blir ett välkommet tillskott till vår organisation, då de blir en resurs för kollegialt lärande i Västerviks kommun, säger Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef i kommunen och han fortsätter:

- Förstelärarna ska – förutom att fortsätta med det goda arbete de gör i sina klassrum – vara behjälpliga i kommunens kompetensutveckling. Bland annat genom ta emot kollegor i sina klassrum och dela med sig av hur de arbetar.

- Reformen är statligt finansierad och man har för avsikt att tillsätta ytterligare tjänster de närmaste åren. För Västerviks del innebär det att vi kan hoppas tillsätta ytterligare tjänster framöver, vilket känns väldigt roligt då vi har många skickliga pedagoger i vår kommun, säger Ewa Myhrén avslutande.

För mer information, vänligen kontakta:

Ewa Myhrén, 

utvecklingsledare för grundskolan,
barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun
ewa.myhren@vastervik.se
0490-25 46 26

Kalle Söderberg,

förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun,
kalle.soderberg@vastervik.se
0490-25 42 07

Sidan senast granskad den 2 september 2014