Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vi uppdaterar vår webbstruktur

2023-06-13
Vi arbetar med en uppdatering av strukturen för vastervik.se. Det innebär att sidor kan byta namn eller flyttas från den plats de tidigare funnits på. Flytten kan också göra så att vissa länkar och sidor tillfälligt inte går att nås på grund att den gamla adressen ligger lagrad på din dator. Testa gärna en annan webbläsare om du skulle få sådana fel på en sida. Har du problem att hitta en sida som du brukar besöka så prova gärna att använda sökfunktionen istället.

Informationsstrukturen på vastervik.se är de sju ingångarna i menyn och alla dess undersidor. Vi använder oss av en informationsstruktur som kallas Funkaboda och som testas och uppdateras varje år. Så nu är det dags för en ny och förbättrad version.
Sidan senast granskad den 13 juni 2023