Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Snö och halka i Västerviks kommun

2023-06-13
Just nu är det mycket mycket halt på flera ställen i kommunen. Saltning startar i Gamleby och Västervik inatt vid 04.00.

Sandning pågår och har pågått på bland annat gång & cykelvägar.
Det kommer att fortsatt vara mycket frosthalka på lokalgator, där är det extra viktigt att fastighetsägarna ser till sitt gångbaneutrymme/trottoar.

Ta det lugnt i trafiken.Sidan senast granskad den 19 januari 2015