Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks hemtjänst på plats 59 av 290 kommuner i landet

2022-11-28

Ett nytt jämförelseindex har lanserats på initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Det nya indexet ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån seniorernas perspektiv. Västervik hamnar på plats 59 av 290 kommuner i landet.

- Givetvis vill man alltid vara allra bäst, men det är förstås ändå roligt med ett bra resultat och intressant för oss att få ett nytt mätverktyg, säger Joakim Nyman, Socialchef på Västerviks kommun. Vi vet också via andra mätningar att vi ligger bra till. Med ytterligare en mätning som denna får vi det bekräftat.

- Vi lägger stor vikt vid att ge gott bemötande, trygghet och delaktighet och vi har mycket uppskattade aktiviteter för äldre i vår kommun. Jag tror att det ger resultat i mätningen, menar Joakim Nyman

- Det finns dock alltid saker att förbättra och man ska inte stirra sig blind på rankingen, säger Joakim Nyman. Vi har fantastiska medarbetare och att resultatet är så här bra är tack vare alla dem.

Hemtjänstindexet fångar upp hela processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten. Indexet väger samman alla relevanta mätningar och all relevant fakta och statistik. Hemtjänstindex ska göra det enkelt för kommuner att se vad som behöver göras för att höja kvaliteten.

Du kan läsa mer om hemtjänstindexet här https://hemtjanstindex.se/

Sidan senast granskad den 28 november 2022