Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Polisanmälan om olaga hot mot stor grupp på kommunal högstadieskola

2023-03-16

Under onsdagen har ett klotter med hotfullt innehåll hittats på en kommunal högstadieskola i Västervik. Hotet vidarebefordrades till Västerviks kommuns säkerhetsansvariga som i sin tur kontaktade polis. Kort därefter upprättade Polisen en polisanmälan om olaga hot mot stor grupp och därefter inleddes en förundersökning i ärendet. Västerviks kommun och skolledningen har en nära dialog med polisen och kommunen följer polisens bedömningar framgent.

- Polisen ser i nuläget ingen anledning till att skolan bör vidta några åtgärder kopplat till undervisningen, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun. Magnus Bengtsson fortsätter:
- Jag har arbetsmiljöansvaret även i den här typen av händelser, vi behöver förlita oss på polisens bedömningar och vidta de egna åtgärder som krävs för att minimera oro och ryktesspridning som kan uppstå.

Medarbetare, elever och vårdnadshavare på den aktuella skolan har fått information om det polisanmälda hotet och undervisningen fortgår på både den aktuella skolan och övriga kommunala skolor.

Kontakt

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen 593 80 Västervik
Besöksadress:
Fabriksgatan 21, Västervik
Telefon:
0490-25 40 00