Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-02-19

Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor och nio förskolor i norra delen av Västerviks kommun utförts på ett undermåligt sätt och trots att problemen påtalats av personal och föräldrar har kommunen inte lyckats få leverantören att ordna en förbättring i städningen. Nu finns åtgärdsplanen klar för hur förbättringarna snabbt ska starta på var och en av skolorna och förskolorna.

- Det är inte ovanligt att det uppstår problem när en ny städleverantör tar över men Alliance+ har levererat långt under förväntan från avtalsstart. Efter ett avstämningsmötet i fredags 9 februari har Västerviks kommun och Alliance+ kommit överens om hur en åtgärdsplan snabbt ska kunna skapa acceptabel städning på de här 15 platserna, säger Anna Grandalen, beställare på Västerviks kommun upphandlingsenhet, Inköpscentralen.

Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten i norra kommundelen som Sodexo, dåvarande leverantör av städtjänster, plötsligt meddelade att man skulle dra sig ur sitt 3+1+1-åriga avtal i förtid. Ersättningsleverantören blev företaget Alliance+, som första september 2017 tog över avtalet för bland annat skolorna och förskolorna i Almvik, Blackstad, Edsbruk, Gamleby, Loftahammar, Odensvi, Ukna och Överum i norra delen av Västerviks kommun.

På dessa 15 enheter har personal och föräldrar under hela hösten rapporterat avvikelser och bristande städning. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ta emot brev och mail från både elever, medarbetare och föräldrar. Företagets egen kontroll av städningen på de 15 skolorna och förskolorna har heller inte kommit igång förrän i november 2017, något som också strider mot avtalet med kommunen. Västerviks kommun har tagit in extern hjälp för att bedöma kvaliteten på leverantörens städning med oanmälda kontroller på samtliga skolor och förskolor. Rapporterna från elever, medarbetare och föräldrar, samt avvikelserapportering från personal och oberoende bedömare pekar samstämmigt på mycket stora brister i hur städtjänsterna har utförts, med allvarliga risker för hälsa hos barn och personal som följd.

- Det finns inte något annat sätt att beskriva städningen på de här skolorna och förskolorna än att säga att det har varit undermåligt. Situationen har varit och är ohållbar. Många inblandade har farit illa av hur det har varit och nu måste den här åtgärdsplanen innebära en mycket snabb förbättring, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun.

Kommunens beställare och förvaltningsledningen på barn- och utbildning har haft en rad kontakter med företrädare för Alliance+ under hösten 2017 och även början av 2018. Ett senaste möte hölls fredag 9 februari och där kom också parterna överens om en åtgärdsplan som nu sätt i verket.

- Vi har hela tiden haft en kommunikation med Alliance+ men från och med nu kommer Västerviks kommun och Alliance+ att ha tätare avstämningar. Ambitionen från Alliance+ är att städningen ska fungera och åtgärderna som nu införs kommer att följas upp noggrant redan i slutet av februari, säger Anna Grandalen på Västerviks kommuns upphandlingsenhet.

Överenskommelsen mellan Västerviks kommun och Alliance+ innehåller följande

 • Alliance+ kommer att utföra uppstäd (extrastädning) på objekt som inte uppnått kvalitetskraven som företaget har lovat i upphandling.
 • Åtgärdsplanens extrastädning kommer att ske under kommande två veckor på de enheter där man inte genomfört detta innan mötet den 9 februari och ska vara färdig senast den 23 februari.
 • Alliance+ lovar att samtliga skolor och förskolor som de har avtal på, ska vara städade enligt avtalets omfattning senast den 23 februari.
 • Extrastädningen kommer att ske på Alliance+ bekostnad.
 • Information som ska gå ut till verksamheterna om när olika typer av periodiska insatser ska ske, exempelvis "dammfritt", fönsterputs och storstädning, så att verksamheten vet när man kan förvänta sig de åtgärderna.

För mer information, kontakta gärna

Ewa Myhrén

grundskolechef Västerviks kommun,
telefon 0490-25 46 26,
mejl ewa.myhren@vastervik.se

Anna Grandalen

beställare, upphandlingsenheten, Västerviks kommun,
telefon 0490-25 40 89,
mejl anna.grandalen@vastervik.se

Fakta

De sex skolorna som åtgärdsplanen gäller:

 • Blackstad skola,
 • Ringeltaubska skolan i Edsbruk,
 • Åbyängsskolan i Gamleby,
 • Östra Ringskolan i Gamleby,
 • Loftahammars skola och
 • Överumsskolan.

De nio förskolorna som åtgärdsplanen gäller:

 • Almviks förskola,
 • Förskolan Backsippan i Blackstad,
 • Förskolan Rävkullen i Edsbruk,
 • Förskolan Solkullen i Gamleby,
 • Öppna förskolan Guldkornet i Gamleby,
 • Förskolan Flundran i Loftahammar,
 • Förskolan Oden i Odensvi,
 • Förskolan Smurfboet i Ukna och
 • Förskolan Eken i Överum.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.