Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information om brandskydd i ankomstboenden

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-04-18

Information om brandskydd i ankomstboenden

Antalet asylsökande och även ensamkommande flyktingbarn ökar just nu kraftigt i Sverige. Ett stort engagemang finns i samhället om att hjälpa till på olika vis, så även med boende. Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.

Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Brandskyddet är alltid den enskildes ansvar. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det inte säkert att brandskyddet uppnår en acceptabel nivå. Viktiga faktorer för hur ett betryggande brandskydd ska vara utfört är bland annat:

  • om personerna som vistas i lokalerna förväntas vara vakna eller kan vara sovande, 
  • om de har möjlighet att sätta sig själva i säkerhet.

Även om det handlar om en tillfällig användning av lokal som boende så behövs ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna. Man kan ha i åtanke att statistiken om dödsbränder berättar just att människor omkommer i den miljö där man bor. Om brandskyddet inte är tillräckligt kan det leda till en alvarlig händelse.

Det är viktigt att de grundläggande kraven på ett boende uppfylls:

  • Tidig upptäckt och varning för brand.
  • Möjlighet till en säker utrymning.
  • Möjlighet och förmåga att kunna ingripa mot brand.

En ändring av lokal till boende/övernattning kan kräva bygglov eller bygganmälan. Detta gör du hos miljö- och byggnadskontoret. Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat finns i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 - BBR 22. Det kan finnas lokaler där det finns ett bygglov för boende men det behöver inte betyda att alla typer av boende är lämpliga. Samhället ställer olika krav beroende på om de boende kan förväntas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet med mera.

Räddningstjänsten prioriterar en utökad rådgivning och vägledning till dem med frågor som rör nya av boenden. Räddningstjänsten ska inte gå runt den lagstiftning som finns gällande brandsäkerhet för boende, vakna eller sovande. Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd.

Räddningstjänstens fokus ligger på att hålla en bra dialog med myndigheter och ideella krafter. Samtidigt ser vi till att alla som bor eller vistas i vår kommun har ett fullgott brandskydd.

Har du frågor kring brandskydd vid ankomstboende kan du kontakta:

Jakob Dahlquist
Brandingenjör
0490-255786

jakob.dahlquist@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.