Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Alla ska kunna rösta

2022-08-24

Det finns olika sätt att rösta i Västerviks kommun. Alla som har rösträtt ska kunna rösta. Det finns hjälp att få om du har svårt att själv ta dig till en röstningslokal under förtidsröstningen eller vallokal på valdagen. Valmyndigheten och andra myndigheter som arbetar med tillgänglighet och valnämnden i Västerviks kommun har tagit fram informationsmaterial för att nå ut med information om hur du kan rösta och hur det går till när du ska avlägga din röst.

Hjälp vid röstning

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal under förtidsröstningen eller vallokal på valdagen finns det andra sätt att rösta. Du kan rösta med bud eller lantbrevbärare. Det går också att brevrösta om du befinner dig utomlands när valet pågår. På www.val.se och www.vastervik.se/val finns information om hur du kan få hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagning är en tjänst som alla kommuner ska erbjuda väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och ålder inte kan ta sig till en röstmottagare. Tjänsten bokas hos valkansliet, 0490- 25 47 00, valnamnden@vastervik.se

Valkansliet har en kontakt med väljaren för att se att den uppfyller kraven för tjänsten och därefter bokas en tid då två röstmottagare kommer till väljaren som röstar i hemmet eller på den plats den befinner sig. Västerviks kommun erbjuder äldreboendena ambulerande röstmottagning och det har vi också gjort under tidigare val, berättar Susanne Svensson på valkansliet.

Säkerhet och tillgänglighet i fokus

Målbilden för Västerviks kommun och övriga ”Valsverige” är att genomföra ett tryggt och säkert val där valresultatet och valsystemet inte kan ifrågasättas. Röstmottagarna har en jätteviktig roll under valet, att möta väljarna, svara på frågor och ge service och se att valet går rätt till.

En nyhet för 2022 är att röstmottagarna har en större möjlighet att hjälpa väljare som på begäran vill få hjälp. Det är en ändring i vallagen för ökad tillgänglighet och att väljaren ska kunna rösta utan påverkan för gruppröstning.

Det kan handla om att få hjälp med att plocka valsedlar i valsedelsstället, få hjälp bakom valskärmen att lägga i valsedlarna i valkuvert. Alla röstmottagare har tystnadsplikt, vilket är viktigt för valhemligheten. Väljaren kan också ha med sig någon som hjälper till, men röstmottagaren ska fråga väljaren om han eller hon kan hjälpa väljaren, säger Malin Davidsson, valhandläggare.

Andra hjälpmedel som valnämnden har satsat på för kommande valet är inköp av förstoringsglas och tagit fram lappar med information som sätts upp för olika steg under röstningen i lokalen. Tillgänglig information med enkelt språk och information på andra språk är också insatser som valnämnden, Valmyndigheten och andra myndigheter har tagit till valet.

Tillgängligheten är en prioritet, vi har tagit fram riktad information till olika målgrupper som vi spridit inom och utanför kommunorganisationen, nämner Malin Davidsson.

Information på webben och kontakt för valfrågor

Om du vill veta mer om val 2022 finns många informativa webbsidor. Valinformation på kommunens hemsida hittar du på www.vastervik.se/val och Valmyndigheten har information för väljare och partier på www.val.se. Valmyndigheten har också en ny valcentral med information framför allt till myndigheter som arbetar med val men är öppen även för allmänheten om du vill ta del av informationen. Valcentralen finns på https://valcentralen.val.se

Kontaktuppgifter till valkansliet i Västerviks kommun och Valmyndigheten.
Valkansliet i Västerviks kommun, 0490-25 47 00, valnamnden@vastervik.se
Valmyndighetens servicetelefon 020-825 825 och om du ringer från utlandet +46 (0) 771-27 09 99.