Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

34 träffar på "ist" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande-bun

2018-05-23

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... IST Lärande - har såväl elever som vårdnadshavare möjlighet att följa de bedömningar lärarna gör av elevernas ...

Filstorlek: 574 Kb

[PDF]Kf180521-13-arsredovisning-samordningsforbundet-2017

2018-05-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 27 (31) 2018-05-07 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... IST och de - har varit remitterade enligt följande: Försäkringskassan 18, Arbetsförmedlingen 11, ...

Filstorlek: 1234 Kb

[PDF]Arende-5---rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande

2018-05-09

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... IST Lärande - har såväl elever som vårdnadshavare möjlighet att följa de bedömningar lärarna gör av elevernas ...

Filstorlek: 635 Kb

[PDF]Samarbetsrad-20180418-minnesanteckningar

2018-04-23

Samarbetsra d Marieborgsskolan Minnesanteckningar från möte 20180418 Närvarande: Föräldrarepresentanter: Linda Schenell, Marina Oppenheimer, Jörgen ... IST förskola, det digitala system som används i fritids, kommer ...

Filstorlek: 613 Kb

[PDF]\istwin\rapport\i statgt.rpt

2018-04-16

482 482 15 355 107 351 0 0 272 149 206 334 351 222 0 307 148 203 336 0 26 133 50 44 131 statgt IST Sverige AB 1

Filstorlek: 18 Kb

Matsedel Vapengränd

2018-04-09

Här hittar du veckans meny för Vapengränd. Med ... Isterband alt frukostkorv serveras med rödbetor och stuvad potatis, grönsaker Torsdag 19/7 - Lunch: Kotlettrad serveras med potatisgratäng, grönsaker Fredag 20/7 ...

Omsorg, stöd och hjälp > Boenden, särskilda > Äldreboenden > Äldreboenden i Västerviks kommun > Vapengränd

[PDF]Marieborgsbladet-18-2

2018-03-12

Marieborgsbladet 18: 2 Vi har hunnit ytterligare en bit in ... IST förskola Dexterhar ersatts av ett nytt e-system kallat IST förskola. Till detta används E-legitimation för att - logga in. Information har skickats ut ...

Filstorlek: 566 Kb

[PDF]Samarbetsrad-jan-18

2018-02-13

Samarbetsråd 31/1-18 Genomgång av förra mötets protokoll ... IST har ersatt Dexter och gäller för barnomsorg/fritidshem. - Från den 1 februari måste föräldrar lägga in sina scheman. För att identifierar sig - ...

Filstorlek: 201 Kb

[PDF]Marieborgsbladet-18-1

2018-02-09

Marieborgsbladet 18:1 Så har vi börjat en ny termin och ... IST förskola Dexter, som system för att lägga in schema mm för fritids, har ersatts av ett nytt e-system kallat IST - förskola. Till detta används E-legitimation. ...

Filstorlek: 621 Kb

Digitala system som används på skolan

2018-01-22

DEXTER används på hela Västerviks Gymnasium. Här ... IST Lärande används sedan hösten 2016 på hela Västerviks Gymnasium. Ett digitalt system för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal. Via IST Lärande kan ...

Västerviks Gymnasium > För dig som studerar

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)