Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

34 träffar på "ist" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf180521-13-arsredovisning-samordningsforbundet-2017

2018-05-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 27 (31) 2018-05-07 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... IST och de - har varit remitterade enligt följande: Försäkringskassan 18, Arbetsförmedlingen 11, ...

Filstorlek: 1234 Kb

[PDF]Marieborgsbladet-18-1

2018-02-09

Marieborgsbladet 18:1 Så har vi börjat en ny termin och ... IST förskola Dexter, som system för att lägga in schema mm för fritids, har ersatts av ett nytt e-system kallat IST - förskola. Till detta används E-legitimation. ...

Filstorlek: 621 Kb

[PDF]8-samordningsforbundet-arsredovisning-revisionsberättelse-ansvarsfrihet

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 ... IST, som består av personal från Af, Fk, öppenpsykiatriska - mottagningen, ...

Filstorlek: 3889 Kb

[PDF]VästervikRapport 160311 final.docx

2016-08-09

Consultants for Strategic Futures. Omvärldsanalys för Västerviks kommun Västervik mot 2030 MARS 2016 ... ist er ad mi ni st ra tö re r i o ffe nt lig ci vi lin ge nj öre r, arki te kt er gymn asi el ära re m. fl. fö ...

Filstorlek: 7554 Kb

[PDF]Rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande-bun

2018-05-23

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... IST Lärande - har såväl elever som vårdnadshavare möjlighet att följa de bedömningar lärarna gör av elevernas ...

Filstorlek: 574 Kb

[PDF]Arende-5---rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande

2018-05-09

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... IST Lärande - har såväl elever som vårdnadshavare möjlighet att följa de bedömningar lärarna gör av elevernas ...

Filstorlek: 635 Kb

[PDF]Samarbetsrad-20180418-minnesanteckningar

2018-04-23

Samarbetsra d Marieborgsskolan Minnesanteckningar från möte 20180418 Närvarande: Föräldrarepresentanter: Linda Schenell, Marina Oppenheimer, Jörgen ... IST förskola, det digitala system som används i fritids, kommer ...

Filstorlek: 613 Kb

[PDF]Vvik40

2015-10-08

Allén Nor ra v äge n Lunnarg ... ist ru m sg at an Hög alun dsg atan Ripg atan H an tv er ka re ga ta n Mos sga tan Vik gat an Vit sip pe vä ge n Terr ass väg en Strö mm ings grän d Un ca s B ac ke Marina vägen No ...

Filstorlek: 963 Kb

[PDF]Systematiskt-kvalitetsarbete-faststalld-20141104--112

2015-10-08

Dnr 2014/498-607 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2013/2014 barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i förskola ... (IST), dels analysera resultat/måluppfyllelse kopplat till BRUK. Analys och ...

Filstorlek: 843 Kb

[PDF]Verksamhetsrapport-samverkan-inflytande-och-delaktighet

2017-01-30

1 Systematiskt kvalitetsarbete - Rapport för samverkan, inflytande och - delaktighet Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens ... IST - Lärande (modul för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal) ...

Filstorlek: 278 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)