Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik, 200 YHP

Vill du som underesköterska skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Satsa då på vår utbildning till specialistundersköterska med inriktning äldre och välfärdsteknik.

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg. Inom området äldre läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser.

Inom området äldre läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser.
Inom området välfärdsteknik får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kursinnehåll

  • Demenssjukdomar 45 YH
  • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH
  • Psykisk ohälsa hos äldre 45 YH
  • Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH
  • Examensarbete 20 YH

Så fungerar det

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar på plats här på Campus Västervik. Det är två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (till exempel måndag-tisdag). Träffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment, samt inspirerande gästföreläsningar. Det ger dig också möjligheten att knyta kontakter inför framtida nätverk. Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten med mera.

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Praktisk information

  • Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.
  • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

Läs mer om specialistundersköterska på Novas webbplats

Sidan senast granskad den 1 november 2023