Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför ett lokalt campus i Västervik?

Ansvaret för högre utbildning ligger på svenska staten, genom universitet och högskolor. Kommuner har ingen laglig skyldighet att driva ett lokalt campus för högre utbildning och forskning. Ändå gör Västerviks kommun det. Anledningarna till att Campus Västervik finns är många.

Genom Campus Västervik kan kommunen:

  • Ge invånarna möjligheten att utbilda och fortbilda sig på högre nivå utan att behöva flytta. För inflyttare kan Campus vara en väg till att etablera sig i kommunen
  • Öka möjligheterna för den lokala arbetsmarknaden att hitta rätt kompetens, fortbilda sin personal och ta del av relevant kunskap för att kunna utvecklas
  • Bidra till hela samhällets utveckling med ny forskning och kunskap, som utgår från våra lokala omständigheter och behov

Därför behövs Campus Västervik

Forskning visar på starka samband mellan ett samhälles utveckling och befolkningens utbildningsnivå. Västerviks kommun tampas med ett antal utmaningar som behöver mötas genom tillgång till utbildning och forskning:

Brist på rätt kompetens

I Västerviks kommun vittnar många verksamheter, i både offentlig och privat sektor, om svårigheterna att rekrytera personal med rätt kompetens. Brist på kompetens ökar risken för sämre kvalitet inom till exempel skolan och vården. Företag får svårigheter att utvecklas och kan kanske inte etablera sig här över huvud taget. Som resultat kan kommunen få svårare att locka människor till att flytta hit.

Långa avstånd till lärosäten

Västervik är en landsbygdskommun, enligt Jordbruksverkets definition. Vi har långa avstånd och restider till större orter och lärosäten. Tidigare har invånare som velat studera behövt flytta. Med dem försvann också deras kompetens. De som inte kunde eller ville flytta fick ge upp drömmen om att studera. På grund av dålig infrastruktur finns heller inte möjligheten att pendla för studier eller arbete. Eftersom kommunen är en egen så kallad lokal arbetsmarknadsregion behöver kompetens byggas, utvecklas och behållas här.

Snävt utbildningssystem

Lagstiftningen som styr universitet och högskolor gör det i dag onödigt svårt för dem att samverka med kommuner som vill erbjuda utbildning lokalt. Det vi kallar decentraliserad utbildning. Campus Västervik arbetar med att få till en ändring av utbildningssystemet. Vi tycker att universitet och högskolor som vill öka sin räckvidd via lokala campus, kan få uppdrag och ekonomiska möjligheter att göra det.

Läs mer om arbetet på Nya Vägars webbplats

Sidan senast granskad den 13 oktober 2023