Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hållbart ledarskap i kris och förändring, 7,5 hp

Kursen behandlar hållbart ledarskap med fokus på både social och miljömässig hållbarhet. Vidare diskuteras fenomen som stress, konflikt och förändringsarbete. Begrepp och teorier kring Nudging som ett sätt att leda människors val och förändra beteende tas också upp i kursen.

Så funkar det

Kursen går på sen eftermiddag/kväll. Du får räkna med att vara på Campus Västervik en dag per vecka för föreläsning tillsammans med dina studiekamrater. Kursen innehåller även grupparbete. Föreläsningarna är direktsända med möjlighet för dig som student att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. Examination sker genom muntlig redovisning av grupparbetsuppgift.

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Läs mer på Högskolan i Halmstads webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024