Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan kring YH-utbildning

Vi samverkar med etablerade aktörer inom yrkeshögskoleutbildning. Alla YH-utbildningar drivs också i nära samarbete med verksamheter som är i behov av den kompetens som utbildningen ger. Genom att verksamheterna är delaktiga kan utbildningen formas efter de förutsättningar och aktuella behov som finns på arbetsmarknaden.

Läs lagen om yrkeshögskolan på Riksdagens webbplats

Så går det till

Tillsammans med yrkeshögskolor (eller andra anordnare) samt verksamheter på lokala arbetsmarknaden ringar vi in behov av kompetens. Därefter ansöker vi till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få erbjuda en relevant utbildning. Myndigheten fattar beslut om utbildningen får starta på Campus Västervik.

Läs om Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag

Sidan senast granskad den 2 maj 2024