Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Handledarkurser inom VFU

Du som funderar på att bli handledare för VFU-studenter kan läsa kurser med olika yrkesinriktningar.

Filtrering

Filtrera på en eller flera kategorier. Du kan välja en eller flera.
Filtreringsalternativ

Utbildningar Campus

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som är, eller vill bli VFU-handledare, där du tar emot VFU-studenter som läser till förskollärare eller till lärare. I kursen behandlas teoretiska perspektiv på hand...

Kurser, grundnivå

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om och problematiserar handledning av studenter på VFU inom olika vårdyrken, till exempel specialistsjuksköterska. Du får också möjlighet att analysera och värdera dig ...

Kurser, avancerad nivå

Sidan senast granskad den 2 maj 2024