Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Att läsa en yrkeshögskoleutbildning

Campus Västervik erbjuder både program och kurser inom Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik, så kallad Lärande i arbete (LIA). Utbildningarna genomförs i nära samarbete med arbetslivet, eftersom de ska leda till kompetenser som arbetsmarknaden har behov av.

Du som är studerande får en yrkeskunskap som är aktuell och efterfrågad av arbetsmarknaden. Kravet på efterfrågan gör att vårt utbud av YH-utbildningar på Campus Västervik kan variera. Innehållet i en utbildning kan också förändras över tid.

Behörighet till YH-utbildning

Det finns olika vägar till behörighet inom yrkeshögskolan. En väg är att du blir behörig genom en gymnasieexamen, eller motsvarande kunskaper från till exempel en utländsk utbildning. En annan möjlighet är att validera dina tidigare kunskaper från yrkeserfarenhet och studier. Validering innebär att yrkeshögskolan eller anordnaren av YH-utbildningen värderar och bedömer om dina erfarenheter och studier motsvarar en gymnasieexamen. För alla YH-utbildningar gäller att du har grundläggande kunskaper i svenska, så att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Ibland finns särskilda behörighetskrav för olika utbildningar. För att veta vad som gäller kring behörighet och antagning för den utbildning du är intresserad av, kontakta anordnaren av utbildningen.

Olika anordnare

Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare. Det kan vara både privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor som bedriver YH-utbildning. På Campus Västervik bedriver vi utbildning tillsammans med utbildningsanordnare som har mycket erfarenhet. Du läser utbildningen på plats hos oss, men anordnaren står för att genomföra utbildningen.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2023