Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Personer som sitter och pratar vid ett bord.

Vår forskningsmiljö

I forskningsmiljön på Campus Västervik arbetar vi med forskning, utveckling och innovation. Här skapas kunskap och nya idéer som ska bidra till att utveckla välfärden i Västerviks kommun. Vi arbetar också med att sprida och göra viktig kunskap tillgänglig. Så att den kan användas och göra nytta i vårt samhälle.

Vårt arbete är inriktat mot innovativ välfärd och social hållbarhet på landsbygd, som framför allt handlar om att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi arrangerar också seminarier och andra aktiviteter som ökar kunskap inom olika områden. Alla projekt och aktiviteter utgår från lokala behov av kunskap.

I FoU-miljön arbetar forskningsstuderande, FoU-koordinatorer, forskningsassistenter och en vetenskaplig ledare. De flesta av våra projekt sker genom samverkan med forskare vid olika universitet och högskolor och med andra aktörer i samhället. Genom praktiknära samverkansforskning bygger vi kunskap tillsammans med verksamheter inom Västerviks kommun. Kunskap som kan användas för att förbättra arbetssätt och processer.

Så gör vi kunskap tillgänglig

  • Genom Kunskapsbanken där vi samlar publikationer, artiklar med mera inom olika ämnesområden
  • Genom forskning och utveckling i samverkan med samhället och arbetsmarknaden
  • Genom seminarier och andra kunskapshöjande aktiviteter
Sidan senast granskad den 2 maj 2024