Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Studentstöd från lärosätet och YH-anordnare

Universitet och högskolor erbjuder tillgång till olika former av studentstöd. Till exempel en studenthälsa, som hjälper till med utmaningar som rör din hälsa, ditt mående och dina studier. Annat stöd kan handla om studie- och karriärvägledning, studieteknik, pedagogiskt stöd samt support och service av olika slag. Om du läser en YH-utbildning kan det se annorlunda ut. Till exemepl behöver du vända dig direkt till din YH-anordnare eller utbildningsledare vid behov av olika typer av stöd.

Studentstöd vid Högskolan Väst

Studier och studentliv vid Linköpings universitet

Stöd och service vid Linnéuniversitetet

Studenthälsa

Studenthälsan finns till för dig som är student. Dit kan du vända dig för att få stöd i frågor eller svårigheter som är kopplade din studiesituation. Som student är du även försäkrad under schematid samt direkt färd mellan bostaden och utbildningsplatsen. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta.

Vid behov av läkarkontakt eller medicinsk behandling hänvisas du till din vårdcentral. Anmäl redan första sjukdagen hos Försäkringskassan.

Studenthälsan – Linnéuniversitetet

Studenthälsan – Högskolan Väst

Studenthälsan – Linköpings universitet

Hälso- och sjukvård för dig som studerar på yrkeshöskolan

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledningen vid universitet och högskolor hjälper dig med frågor kring dina studier och framtida yrkes- och karriärmöjligheter, både under och efter dina studier.

Studie- och karriärvägledning – Högskolan Väst

Studie- och karriärvägledning – Linköpings universitet

Studie- och karriärvägledning – Linnéuniversitetet

Studievägledning för dig som är studerar på yrkeshögskolan

Studieteknik

Du som studera vid universitet eller högskolor kan få olika stöd och hjälp för att klara dina studier. Det kan handla om hjälp med läs- och anteckningsstrategier eller hur du kan planera ditt arbete.

Studieresurser vid Högskolan Väst

Språkverkstaden vid Linköpings universitet

Studieverkstaden vid Linnéuniversitetet

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

För studenter med funktionsnedsättning fick olika stöd att få via ditt lärosäte. Läs om hur du till exempel ansöker om pedagogiskt stöd.

Studera med funktionsnedsättning vid Högskolan Väst

Studera med funktionsnedsättning vid Linköpings universitet

Studera med funktionsnedsättning vid Linnéuniversitetet

Särskilt pedagogiskt stöd för dig som är studerar på yrkeshögskolan

 

Sidan senast granskad den 2 maj 2024