Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan med verksamheter

Din verksamhet kan på flera sätt ha nytta av Campus Västervik. Tillsammans kan vi se över era behov av kunskap och kompetens och hur de kan mötas på bästa sätt. Allt vårt utbud av utbildning, forskning, seminarier med mera syftar till att bygga rätt kunskap och kompetens för vår lokala arbetsmarknad.

Hos oss kan du som är chef eller medarbetare gå kurser eller delta på seminarier för att utveckla din kunskap och kompetens. Vi erbjuder även utbildningsprogram för personer som i framtiden kan bli en medarbetare i verksamheten. Många av våra studenter ska som en del av sina utbildningar vara vissa perioder på en arbetsplats.

Verksamheter som tar emot studenter på så kallad VFU eller LIA får många fördelar. Inte minst möjligheten att lära känna en person som kan bli en medarbetare och få möjlighet att bidra till personens utveckling inom yrket.

Vi samverkar också med verksamheter kring forskning och utveckling. Via vår FoU-miljö genomför vi forsknings- och utvecklingsprojekt för att fylla kunskapsluckor och hitta lösningar på aktuella problem. 

Varför är kompetensutveckling viktigt?

Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, hjälpa dem att utvecklas och behålla dem i verksamheten. Helt enkelt ha rätt person på rätt plats. De verksamheter som arbetar framgångsrikt med kompetensfrågor har, enligt forskning, en högre tillväxt, produktivitet och överlevnadsgrad än andra.

Så fångar vi upp och möter lokala behov

Vi arbetar på olika sätt med att undersöka vilka behov av kunskap och kompetens som finns på vår lokala arbetsmarknad.

Läs mer om hur arbetet ser ut

Sidan senast granskad den 2 maj 2024