Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

VFU och LIA

I flera av våra utbildningar ingår perioder av lärande på en arbetsplats. Den formen av utbildning kallas VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) eller LIA (Lärande i arbete). Under din VFU/LIA får du möjlighet att utvecklas vidare inom ditt blivande yrke och testa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under den här perioden får du både vägledning och stöd av en handledare på plats.

På Campus Västervik ansvarar vi församordningen av VFU- och LIA-platser för flera utbildningsprogram:

  • Förskollärar- och grundlärarprogrammen
  • Socionomprogrammet
  • Socialpsykiatrisk vård
  • Systemutveckling – IT och samhälle
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen
  • Redovisningsekonom

Linnéuniversitetet har ansvar för VFU-koordinering inom Sjuksköterskeprogrammet. I vissa fall kan du som student själv föreslå en VFU/LIA-placering. Fråga din utbildningskoordinator!

Sidan senast granskad den 13 oktober 2023