Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Tre glada studenter som är på föreläsning.

Varför välja högre studier?

Du vet bäst varför du vill börja plugga. Kanske drömmer du om att få ett visst yrke, eller är mest intresserad av den trygghet som en utbildning kan ge. Anledningarna till att studera på högre nivå är många. Utbildning är såklart inget måste, men om du är intresserad kanske de här skälen kan övertyga dig!

Högre lön och fler möjligheter

Personer som har en högre utbildning har ofta högre lön än de som inte utbildat sig har. Utbildning leder också till större möjligheter att ta kliv i karriären.
Exempel: Inom förskolan arbetar barnskötare, som inte har högre utbildning eller lärarlegitimation. Där arbetar också legitimerade förskollärare. De blir i regel tillsvidareanställda direkt medan barnskötare kan behöva jobba länge innan de får fast anställning. Förskollärarens ingångslön och löneutvecklingen är bättre, liksom möjligheterna till karriärsutveckling.

Krav på behörighet

Att vara behörig och ha legitimation är ofta krav för att få jobb. Sjuksköterska är ett legitimationsyrke med arbetsuppgifter som ingen, som inte gått utbildningen, har rätt att utföra. För en lärare krävs legitimation både för att bli tillsvidareanställd och få sätta betyg. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet.

Större trygghet och bättre hälsa

Med en akademisk examen minskar du risken för att bli arbetslös. Och du har faktiskt större chans att leva ett friskt och hälsosamt liv. När du utbildare sig på högre nivå skapar du alltså goda möjligheter för en tryggare, mer hälsosam och ljusare framtid.

Sidan senast granskad den 2 maj 2024