Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbete för lika villkor på Campus Västervik

Campus Västervik strävar alltid efter att vara en trygg plats där du som student ska trivas och känna dig respekterad. Vår verksamhet präglas av öppenhet, tillit och meningsfullhet. Vi vill att din studietid ska bli den allra bästa.

För oss är det viktigt att du har kännedom om vart du kan vända dig vid frågor gällande aktiva åtgärder och lika villkor. Det är också viktigt att du känner till diskrimineringsgrunderna och dess olika former. Om du som student eller studerande utsätts för diskriminering, trakasserier eller på annat sätt upplever dig kränkt under din studieperiod så omfattas du av de aktiva åtgärder/lika villkor som din utbildningsanordnare har arbetat fram.

Hit kan du vända dig

Om du som student har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller på annat sätt upplever dig kränkt under din studieperiod så ska du vända dig till din utbildningsanordnare. Om din utbildningsanordnare av någon anledning inte utreder din anmälan eller utsätter dig för motåtgärder, kan en anmälan göras direkt till Diskrimineringsombudsmannen.

Linköpings universitet

Läs om lika villkor på liu.se

Rättigheter och skyldigheter på LiU (kräver inloggning)

Högskolan Väst

Lika villkor och jämställdhet på hv.se

Linnéuniversitetet

Läs mer om rättigheter och skyldigheter på lnu.se

Ta del av processbeskrivningen vid misstänkt diskriminering

Högskolan Halmstad

Läs mer om lika villkor på hh.se

Läs mer om arbetsmiljö på hh.se

TUC

Läs om lika villkor på lärplattformen Learnpoint

Allmänna tillgänglighetsdirektiv för dig som utomstående student

Om du som utomstående student blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller på annat sätt upplever dig kränkt så vänder du dig till din utbildningsanordnare där du är antagen. Definition på utomstående student: du tillhör en utbildningsanordnare som inte har ingått samverkansavtal med Campus Västervik. 

För att möjliggöra och främja för studier så har Campus Västervik i samarbete med Västerviks kommun valt att låta utomstående studenter nyttja campus studieytor. I detta ingår också möjligheten att skriva tentamen.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2023