Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 04 september, 08:49

Vi bygger om webbplatsen

Hoppsan hejsan! Här är det lite rörigt eftersom att vi bygger om vår webbplats. Men det kommer bli såå himla bra sen! Vi bygger om webbplatsen
Hoppa till innehåll

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Bra lärare är det viktigaste som finns. Alla barn vill lyckas i skolan och behöver dig som vill hjälpa dem att nå sina drömmar. Lockas du av att inspirera och vägleda vetgiriga barn så har du kommit rätt.

Som mellanstadielärare spelar du en viktig roll i dina elevers liv. Du blir expert på dessa åldrar, både vad gäller lärande och social utveckling. Utbildningen omfattar fyra år och ger dig förutsättningar att bli en kreativ lärare med stark ledarkompetens och goda ämneskunskaper.

Utbildningens innehåll

Du börjar utbildningen med att läsa kurser om exempelvis lärande och utveckling och kunskapsbedömning samt skolan som social och pedagogisk miljö. De följande terminerna studerar du svenska, engelska och matematik och fördjupar dig inom till exempel specialpedagogik och lärarens sociala och pedagogiska ledarskap.

Du kommer även att få välja ett ämnesblock – samhällsorienterande, svenska som andraspråk, naturorienterande/teknik eller praktiskt estetiskt (musik, bild eller idrott). Mot slutet av utbildningen fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du läser ytterligare några kurser inom bland annat utvecklingsarbete inom skolan samt vetenskapsteori och examensarbete. Du som söker till oss på Campus Västervik kan välja att läsa samtliga ämnesblock. Inriktningen samhällskunskap och svenska som andraspråk utgår fullt ut från Campus Västervik. Ämnesblocken för natur/teknik och praktiskt estetiskt har moment där du behöver resa till Campus Valla i Linköping eller till Campus Norrköping.

Mellanstadielärare - ett framtidsyrke

Lärare i mellanstadiet är listat som ett framtidsyrke (Framtidsutsikter, SACO, 2021). Det innebär att personer med en lärarexamen är högt eftertraktade – du behövs! För den som vill finns det möjlighet att läsa vidare till speciallärare, specialpedagog eller fördjupa sina kunskaper ytterligare genom en master i pedagogiskt arbete eller fortsätta in på forskarutbildning.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik. Föreläsningarna och seminarierna sänds live från Linköpings universitet. Du som student har möjligheten att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Du som är student hos oss på Campus Västervik kommer vid ett par tillfällen åka på träffar i Norrköping eller Linköping. Linköpings universitet använder en digital lärplattform för kontakt mellan studenter och lärare. Inspelade föreläsningar förekommer och läggs ut på universitetets lärplattform.

Praktik under hela utbildningens gång

Under utbildningen har du en nära kontakt med grundskolans verksamhet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning och genomförs i utvalda övningsskolor i Västerviks kommun. VFU är ett bra sätt att redan under utbildningens gång skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Läs mer om grundlärare i årskurs 4-6

Läs mer om övninggskola

Sidan senast granskad den 8 november 2022