Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Två kvinnliga studenter som placerar ut små föreål på en fysisk karta

Tillämpad samhällsplanering, 180 hp

OBS! Högskolan Väst ställer in utbildningsprogrammet Tillämpad samhällsplanering (180 hp). Det nya programmet var tänkt att starta hösten 2024 på högskolans campus i Trollhättan och på Campus Västervik, Campus Skellefteå och Campus Värnamo.

Läs hela pressmeddelandet

Samhället är i ständig förändring och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär att du som samhällsplanerare ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. För att bli en framgångsrik samhällsplanerare behöver du även ha en bred förståelse för hur lagar och offentlig förvaltning fungerar samt färdigheter inom kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning. Efter avslutad utbildning öppnas dörrar för spännande karriärmöjligheter inom olika organisationer som arbetar med olika aspekter av samhällsplanering.

Om utbildningen

Vi lever i en alltmer komplex och föränderlig värld. En av dagens och framtidens viktigaste utmaningar är att planera för en utveckling av långsiktigt hållbara samhällen. För att arbeta med hållbar samhällsplanering behöver du en bred kunskapsbas med både teoretiska och praktiska kunskaper och en förmåga att identifiera, beskriva och föreslå lösningar på problem.

Som student på programmet kommer du få ett helhetsperspektiv av samhällsplaneringsprocesser och goda kompetenser kring samverkan och arbete över organisatoriska och yrkesmässiga gränser. Efter utbildningen kan du få jobb i många olika organisationer som arbetar med olika delar av samhällsplaneringen, från lantmäteri till detaljplanering.

Samhällsplanerare behöver en bred förståelse kring exempelvis hur lagstiftning och offentlig förvaltning är uppbyggda och fungerar. Samtidigt är samhället i ständig förändring, och omställning mot en hållbar samhällsutveckling innebär att du ständigt måste kunna omvärdera kunskap, metoder och arbetssätt. Som samhällsplanerare måste du också kunna möta människor i olika roller och kompetenser kring kommunikation, samarbete, projektledning och problemlösning. Allt detta kommer programmet i Tillämpad samhällsplanering rusta dig inför.

Praktik under utbildningen

Praktik är en obligatorisk del i utbildningen och du kommer då att arbeta i någon av alla de organisationer som arbetar med samhällsplaneringens olika skeden. Du kan själv välja inriktning under praktikperioden vilket också kan ligga till grund för en ytterligare fördjupning av ett intresseområde under ditt examensarbete. Praktiken ger arbetslivserfarenhet och kunskap om det kommande yrkeslivet, samtidigt som det ger dig som student en möjlighet att knyta kontakter och bygga upp ett nätverk.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater ta del av direktsända föreläsningar i våra studios och även använda våra öppna ytor och grupprum för egna studier. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Arbetsliv

Programmet förbereder dig för att axla arbetsroller som projektledare, processledare, utredare eller handläggare inom både offentliga och privata verksamheter. Programmets AIL-profil och inriktning kopplar akademiska studier till arbetsmarknadens villkor, krav och utmaningar. En välorganiserad och strukturerad praktik ger dig som student möjlighet att knyta kontakter, och de flesta arbetsgivare ser erfarenheter av praktik som meriterande.

Läs mer om programmet på HV:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024