Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
En tecknad bild på en stad med liv och rörelse.

Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken finns resultaten från de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi har genomfört på Campus Västervik. Här hittar du bland annat rapporter, avhandlingar och forskningsartiklar.

Vår bank av kunskap fylls ständigt på i takt med att vi tar fram ny forskning och resultat av utvecklingsprojekt. Alla våra forsknings- och utvecklingsområden har en inriktning mot innovativ välfärd och social hållbarhet på landsbygd. Vi genomför projekt och andra insatser i syfte att bidra till utveckling utifrån samhällets behov. De rapporter, avhandlingar och artiklar som vi delar via banken delas in i olika ämnesområden. För närvarande handlar det om barns och ungas livsvillkor, äldres livsvillkor, medborgarinflytande och samhällsinkludering, socialt hållbara verksamheter samt högre utbildning och forskning i landsbygdskommuner.

Välkommen att kika in i Kunskapsbanken!

Sidan senast granskad den 2 maj 2024