Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan genom projekt och nätverk

Campus Västervik har genom åren både drivit och medverkat i ett antal utvecklingsprojekt, i samverkan med olika aktörer. Genom dessa projekt kan vi ytterligare stärka arbetet med att göra högre utbildning och forskning tillgängligt för fler. 

Kompetens Västervik

Kompetens Västervik är ett utvecklingsprojekt som har kompetensförsörjning i fokus. Långsiktig hållbar tillväxt i vårt lokala näringsliv förutsätter en god tillgång till arbetskraft och en fungerande kompetensförsörjning. Vi står i en kompetensutmaning som innebär minskande befolkning, färre i arbetsför ålder, åldrande befolkning och en utmaning utifrån den demografiska försörjningskvoten. Projektet innefattar tre delprojekt – två lokala och ett regionalt:

  • Sommarjobbsmässa och rekryteringsevent
    Rekryteringsevent som ger tillfälle för arbetsgivare att marknadsföra sin verksamhet och jobbmöjligheter, på kort och lång sikt, för att attrahera bland andra säsongspersonal, karriärväxlare och arbetssökande, även utanför regionen. Projektet kommer att arrangera två mässor per år, en på våren och en på hösten. Första mässan äger rum den 13 januari 2024.
  • Kompetensförsörjningsdagen i norra Kalmar län
    Kompetensförsörjningsdagen kommer att arangeras under tre år med start 2023. Dagen ska bidra till att privata och offentliga arbetsgivare samt tjänstepersoner i kommun och offentliga organisationer i norra Kalmar län får en möjlighet att samlas, lära och samverka kring kompetensutmaningar. Nästa kompetensförsörjningsdag planeras för hösten 2024.
  • Min Framtid
    En heldag för grundskole- och gymnasieelever. Dagen är tänkt att inspirera och motivera eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval, skapa närkontakt med branscher och företag som finns lokalt och ge förståelse för karriärmöjligheter i Västerviks kommun. Dagen kommer att arangeras under tre år. Nästa tillfälle är hösten 2024.

Finansiärer av projektet är Tjustbygdens Sparbank, Region Kalmar län och Västerviks kommun. 

Sidan senast granskad den 13 oktober 2023