Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan genom projekt och nätverk

Campus Västervik har genom åren både drivit och medverkat i ett antal utvecklingsprojekt, i samverkan med olika aktörer. Genom dessa projekt kan vi ytterligare stärka arbetet med att göra högre utbildning och forskning tillgängligt för fler. 

Kompetens Västervik

Kompetens Västervik är ett utvecklingsprojekt som har kompetensförsörjning i fokus. Långsiktig hållbar tillväxt i vårt lokala näringsliv förutsätter en god tillgång till arbetskraft och en fungerande kompetensförsörjning.
Läs mer om projektet Kompetens Västervik

Kompetenslyft 2.0

Projektet Kompetenslyft 2.0 syftar till att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom Kalmar län genom livslångt lärande. Huvudmålet är att erbjuda behovsstyrda utbildningsinsatser till anställda inom offentlig sektor och industrinära företag.

Läs mer om projektet Kompetenslyft 2.0

Sidan senast granskad den 2 maj 2024