Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Studenter som sitter på lektion i en studio.

Om Campus Västervik

Campus Västervik är ett lokalt campus som ägs och drivs av Västerviks kommun. Vi erbjuder högre utbildning och lokalt producerad forskning, genom samverkan med högskolor och universitet. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån i kommunen och bidra till kompetensförsörjningen. De flesta av våra studenter har jobb när de tar examen.

Campus Västervik har ett övergripande uppdrag från kommunstyrelsen: Att tillgängliggöra högre utbildning och forskning i Västervik, med fokus på arbetsmarknadens behov av kunskap och kompetens. Det gör vi genom att erbjuda bland annat:

  • Utbildningsprogram och kurser
  • Kompetensutveckling för ledare och yrkesverksamma
  • Forskning och utveckling

Vi arbetar för att uppnå en lokal kompetensförsörjning i balans med arbetsmarknadens behov. För att kunna erbjuda utbildning och forskning i toppklass arbetar vi med kvalitet och utveckling på olika sätt. Ofta genom samverkan med andra aktörer. Vi driver och deltar i utvecklingsprojekt. Bland annat för att stärka möjligheten för svenska lärosäten och kommuner att samverka, så att högre utbildning och forskning kan bli tillgänglig för fler. 

Sidan senast granskad den 3 april 2024